מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

השירות הווטרינרי

מיגור הכלבת המועצה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות, מוסיפים לפעול למיגור הכלבת במגוון אמצעים ובהם פיזור פיתיונות, דילול אוכלוסיית התנים, חיסון בעלי חיים ועוד. מבצע 'מיצי' לעיקור וסירוס חתולי רחוב כבכל שנה, גם השנה, השירות הווטרינרי המשיך ב'מבצע מיצי', בתקווה לשפר את איכות חייהם של חתולי הרחוב ואת זו של תושבי המועצה שמיכות לכלבים הייתה השנה השנייה בה נאספו שמיכות לימי החורף הקרים, עבור ההולכים על 2019 שנת ארבע, דיירי הכלביות. מיכלים לאיסוף השמיכות מצויות בכניסה למועצה בכל חודשי החורף ולתוכם נאספות שמיכות רבות, באדיבות התושבים, ומועברות לכלביות על ידי השירות הווטרינרי. מערכת חדשה צפוי השירות הווטרינרי להתחדש במערכת מידע, שתקל באופן משמעותי 2020 בשנת על תהליך תשלום אגרות הכלבת, עבור כלבים וחתולים, לשיפור וייעול הפעילות השוטפת בשירות הווטרינרי.

הנכםנכנסיםלשטחבו נמצאיםכלביםמשוחררים. עלמנתלשמורעלבטיחות המשתמשיםבגינהוהנמצאיםבסביבתה, ישלהישמעלכלליםהבאים:

הכניסהמותרתלכלביםבעלי חיסון כלבתורישיון אחזקהתקף

כניסתילדיםלגינתהכלבים הינהבאחריותההורים

כלבבגינהיהיהבהשגחה צמודהובאחריותו שלהמלווה

ישלהקפידעלסגירתהשערים בכניסהוביציאהמן הגינה

ישלשמורעלניקיון הגינה, חובהלאסוףאתצואתהכלבים! את הלכלוך יש להשליך בצאתכם מגינתהכלבים, באזורהפחיםהקרוב

הכניסהאסורהלכלבותמיוחמות, חודשיםוכלבים 3 גוריםמתחתלגיל מסוכניםעלפי חוק

23

Made with FlippingBook - Online catalogs