מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

שירות לאזרחים ותיקים מינהלת הוותיקים קיום פעילות פנאי, תרבות, רווחה, תעסוקה ועשייה קהילתית, באמצעות בה חברות: המחלקה לרווחת הוותיק באגף קהילה ורווחה, קתדרת הוותיקים, עמותת ותיקי עמק יזרעאל, מעברים בעמק וקופת חולים כללית. ● – הכשרת ועדות ותיקים ביישובים, במסגרת תכנית 'קהילה לדורות'. מעורבות קהילתית ● נופשונים בארץ, 4 לומדים במסגרת קתדרת עמק יזרעאל, 1,800 – תרבות והעשרה טיולים בחו"ל, טיולים יומיים. 2 ● – פעילויות לבחירה, בכל מועדוני הוותיקים רשת מועדוני ותיקים ביישובי העמק בתקצוב המועצה ותמיכה בפעילות רציפה ובמובילי המועדונים, לאורך כל השנה. ותיקים בפעילויות. 1,000 - השתתפות של כ ● – טיולים ופעילויות בחגים ובקיץ לסבים ונכדים, שילוב סטודנטים קידום שילוב בין דורי בתיעוד סיפורי חיים, לימוד מיומנויות מחשב. ● – קבוצות ותיקים במסגרת המיזם להפגת בדידות, תכניות לרווחת הוותיק ביישובים סדנאות הכנה לפרישה וסדנאות יחסים רב דוריים. ● – תוכנית 'הפלוס בשישים' במסגרת מעברים בעמק לתעסוקת ותיקים, תעסוקה ויזמות קבוצת 'מניפה'- יזמות לוותיקים, במסגרת עמותת ותיקי עמק יזרעאל ומעברים בעמק. ● – שיתוף פעולה עם מרפאת קופת חולים כללית, לייעוץ רפואי לגיל קידום בריאות השלישי, הפועלת במשרת, סמוך למבנה המועצה האזורית; צעידה בשביל ישראל; הקמת מגרשי פטאנק באחוזת ברק ובכפר יהושע; ימי בריאות מרוכזים בסב יום. ● – הפעלת קבוצה ייעודית לחולי פרקינסון ויחידה מוגנת לתשושי נפש, טיפול וייעוץ קבוצות לתמיכה בבני משפחה מטפלים. 2 והפעלת מרכז יום הסב-יום, קיום ● ע"ש מיקי שוהם – הקתדרה מציעה תכנית לימודי העשרה קתדרת עמק יזרעאל ותיקי העמק. 1,800 - לוותיקי העמק. לומדים בה כ הלימודים מתקיימים בקמפוס המכללה האקדמית עמק יזרעאל. ● ותיקים מנויים. 650 לכ- קהילה כפרית תומכת

15

Made with FlippingBook - Online catalogs