מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

קהילה ורווחה

שירות לילדים ומבוגרים עם מוגבלויות

● בעלי מוגבלויות (ילדים ומבוגרים). 250 ניתן שירות לכ-

● ילדים עם מוגבלות. 30 התקיימה קייטנת קיץ 'כייף מיוחד לי בעמק' בהשתתפות ● הופעלה מועדונית "שקד" לילדים ונוער, עם מוגבלות. ● ניתן ליווי למועדונית "עלי כותרת" לבני נוער עם מוגבלות, והוקמה קבוצה חברתית . 8-14 חדשה לגילאי שירות להורים וילדים - קבוצות, סדנאות והרצאות ● קבוצות אזוריות לפיתוח מיומנויות חברתיות 3 - התקיימו קבוצות לילדים ● סדנאות לבני נוער ביישובים, לאיתור ומניעת 16 - התקיימו קבוצות לנוער התנהגויות מסכנות ● קבוצות להדרכת הורים (במקביל לקבוצה 3 - התקיימו קבוצות אזוריות להורים לילדיהם) וכן, קבוצה להורים בתהליכי פרידה וגירושין ● סדנאות 'טבע תרפיה' להורים עם ילדיהם 3 – התקיימו קבוצות להורים וילדיהם 2020 אתגרים לשנת ● - מענה קהילתי משלים למשפחות לילדים ונוער הקמת המחלקה למשפחות מיוחדות עם צרכים מיוחדים ● הרצאות 4 קבוצות הורים ו- 11 - התקיימו קבוצות יישוביות להורים

● , באלון הגליל הקמת שלוחה צפונית לפעילות האגף

16

Made with FlippingBook - Online catalogs