מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

שוויון מגדרי

שם המחלקה לקידום נשים שונה וקרוי מעתה המחלקה לשוויון מגדרי.

עמדה בסימן נשות עסקים יזרעאליות; 2019 שנת ● העצמת נשות עסקים ויזמיות, נשות העמק, במסגרת פעילויות לנשים ביום האישה ● פורסם 'קול קורא' ליישובים, בשיתוף מעברים בעמק ● עסקים מקומיים של יזמיות, תושבות העמק, שהעבירו 100 התבצעה חשיפה ופרסום לכ- סדנאות ביישובי המועצה. ● נשים השתתפו באירוע 'מכתבי אישה' של ליליאן ברטו, בספרייה האזורית בנהלל 60 כ- ● נשים מנשייה זבדה ומסואעד חמירה יצאו לטיול ושמעו הרצאה על תעסוקת נשים, 50 מטעם מעברים בעמק ● השתתפו ביום עיון, שהתקיים בשיתוף המכללה - נשים במבט רב תחומי 250 כ- ● ישובים זכו בתמיכת המחלקה באירועי יום האישה 25

● נשים נהנו מהמופע ׳תמונת אישה׳, שהתקיים בגניגר 100 כ-

● נשים ונערות השתתפו באירוע 'זומבטון' - אירוע ספורטיבי והתרמה לטובת עמותת 100 כ- 'אחת מתשע'

17

Made with FlippingBook - Online catalogs