מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

ביטחון , בתמיכה שוטפת של מחלקת מתנדבי ה"מתמיד" פועלים ברחבי העמק 350 - כ הביטחון, ולצדם יחידת כיבוי אזורית ויחידת חילוץ והצלה "יפתח". כולם עוברים הכשרות שנתיות לשעת חירום.

סייעה בכיבוי שריפות באזור. יחידת הכיבוי של המועצה

בעקבות פנייה של המועצה, משטרת ישראל הכפיפה את שוטרי מג"ב של המרחב לתחנות לכל אשכול, שוטר מג"ב. המשטרה הכחולות והמרחב חולק לאשכולות.

, בשיתוף יישובי המועצה נערך תרגיל חירום רחב היקף כמידי שנה, וגורמי החירום הארציים.

בהתאם ליעדי המועצה וצרכיה. תוכנית ההפעלה המועצתית עודכנה

, בשיתוף הרבש"ים ביישובים. תרגיל שנתי ארצי בבתי הספר התקיים

.24/7 מוקד המועצה ממשיך לפעול ניתן לשלוח קריאות דרך האפליקציה והאתר של המועצה.

25

Made with FlippingBook - Online catalogs