מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

פיתוח ושימור שטחים פתוחים אגף איכות הסביבה, בשותפות עם רשות ניקוז קישון וקק"ל, ממשיכים לשקם ולפתח את נחל ציפורי וסביבתו. לצד המשך ניקוי ושיקום יערות וחורשות, מקדם האגף תכנית-אב לשימור השטחים הפתוחים ושוקד על תכנית פיתוח ושימור לאורךנחל הקישון ומעלה נחל תבור. האגף פעל למניעת השלכת פסולת, גרימת נזק והשחתה, וממשיך לקדם תכנית אב לשטחים המיוערים ולנחלים. 4X4 למניעת כניסתם של כלי רכב תעשייה האגף פעל וממשיך לפעול לצמצום השפעת התעשייה על הסביבה תוך כדי קיומה. האגף העמיד רכז תעשייה, במשרה מלאה, שעובד בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, לצורך הידוק הפיקוח על המפעלים. בשנה החולפת, רכז התעשייה הצטרף לרוב סיורי הפיקוח והדיגומים שביצע המשרד להגנת הסביבה, ברחבי המועצה. בנוסף, בוצעה תכנית הפיקוח השנתית ובוצעו סיורים, בהתאם 15 לצורך, יחד עם פקחי הסביבה של האגף. בעקבות הסיורים, התגלו ותוקנו ליקויים בכ- מפעלים נוספים. 5 מפעלים והחל תהליך הסדרה ומיטוב מקיף ב- האגף שותף להליך הוצאת היתרי פלטה והתנאים הסביבתיים מאת משרד הגנת הסביבה עבור רישיון עסק חדש, או עבור חידושו. רכז התעשייה עוקב אחרי תוצאות דיגומי האוויר ותחנות הניטור שבשטחי המועצה ובקרבתה. האגף נותן מענה לדיווחי תושבים על ריח המועצה מקדמת בנייה ירוקה ביישובים, בשיתוף אגף ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. נציגי האגף שותפים לתהליכי התכנון היישוביים והמועצה עתידה לשכור יועץ בנייה ירוקה, לליווי הפרויקטים ביישובים. האגף, בשיתוף החברה הכלכלית, מעודד את התושבים להקים מערכות אנרגיה סולאריות ביתיות. נציגי האגף נכחו בדיונים והשתתפו בהחלטות לגבי קבלת מפעלים ועסקים חדשים. גינון בר-קיימא עשרה ישובים מיישמים גינון אקולוגי בשטחים הציבוריים, ונהנים ממרבדי פריחה מרהיבים באביב ומסביבה בטוחה ובריאה. האגף ממשיך ללוות ולתמוך ביישובים שעוברים לגינון בר קיימא. ישובים נוספים מיישמים מודלים של גינון בר קיימא והימנעות מריסוסים במרכז היישוב, ובמיוחד באזור מוסדות חינוך וגני משחקים. ופועל לזיהוי מקורו, בשותפות עם מוקד החירום של משרד הגנת הסביבה. בנייה ירוקה ותכנון סביבתי ומערכות אנרגיה מתחדשת

21

Made with FlippingBook - Online catalogs