מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

ישובים מחלקת ישובים מקשרת בין היישובים למחלקות המועצה השונות. מתבצעת בה עבודה עם הנהלות ומזכירי היישובים, על פי צו המועצות האזוריות, כולל הערכות וביצוע בקרה. כמו כן, מתבצע מעקב וליווי של הניהול המוניציפלי השוטף ביישובים, הפעלת מערכות ביקורת היישובים בהתאם לכללים, הכשרת המנהיגות היישובית, ליווי היישובים בתהליכי ההרחבה, השינוי, הצמיחה וההתחדשות, על ידי צוותים רב תחומיים.

18

Made with FlippingBook - Online catalogs