מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

אשכולות ישוביים החלה לפעול תוכנית אשכול ישובים, בשני אזורים: 2019 בשנת

הכולל את היישובים: הושעיה, ציפורי, שמשית, הסוללים, חנתון, אלון הגליל, אשכול צפוני מצפה עדי, הרדוף, סואעד חמירה, גבעת אלה.

הכולל את היישובים: אחוזת ברק, דברת, עין דור גזית וכן מועצות שכנות- אשכול מזרחי כפר תבור ומועצות אזוריות גליל תחתון ובוסתן אל מרג'.

מטרת התכנית חשיבה אזורית משותפת לצורך הרחבה, פיתוח והנגשת שירותים ליישובים המרוחקים ממרכז המועצה. הפרויקט מתוקצב וממומן ע"י החטיבה להתיישבות. הפעילות נעשית בשיתוף מחלקות המועצה כל מחלקה בהתאם לתחומי אחריותה. פרויקטים לדוגמה: אירועי תרבות משותפים, לימודי ערבית ועברית, הרצאות לצעירים, הקמה וחיזוק שלוחות המרכז לטיפול קבוצתי ועוד...

19

Made with FlippingBook - Online catalogs