מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

צעירים ומלגות

● מלגות עידוד, 140 מלגות מעורבות חברתית ו- 43 ; מלגות 183 הוענקו .₪ אלף 500 בסך של כ- ● ₪ 10,000 , בסך 2020 לשנת מלגות מעורבות חברתית 50 - המועצה אישרה עוד כ עבור ₪ 10,000 כל אחת. נחתמו הסכמים עם תוכנית 'פרח' למלגות מוגדלות, בסך סטודנטים תושבי המועצה, הלומדים ברחבי הארץ והסכם עם המכללה האקדמית עמק יזרעאל ● : אנגלית, אנגלית לעסקים, לינקדאין, התקיים מגוון קורסים בתחום פיתוח הקריירה אינסטגרם ועוד

● בתחום פיתוח קריירה, הורות צעירה ועוד התקיימו הרצאות ● מוזל התקיים בשלושת מועדי הבחינה קורס הכנה לפסיכומטרי ● ניתנו עבור אירועי תרבות ומופעים הנחות לצעירים ● מיישובי המועצה 35 התקיימו ב- אירועי תרבות צעירים

● חיילים משוחררים לשם 80 קיימה מפגשים אישיים עם כ- רכזת חיילים משוחררים הענקת מידע בנוגע לזכויות, הטבות, ייעוץ והכוונה לאקדמיה, זכאות למלגות, סיוע בכתיבת קו"ח, עזרה בחיפוש משרות והכנה לראיונות עבודה ● מפעל ייחודי בהובלת צעירי העמק, 13- התקיים השנה בפעם ה מסע 'דרך ארץ' מדריכים וצוות מינהלה הוציאו את בוגרי כיתות י"א לשלושה ימים 50 בהתנדבות. כ- משמעותיים ● 26 עד 18 שמופעלת ברווחה ופונה לצעירים בלתי משתלבים, בגילאי תכנית 'יתד'

12

Made with FlippingBook - Online catalogs