מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

יובלי העמק

ביצוע דיגומי מים בכל יישובי המועצה (למעט גזית וכפר גדעון) ' ו'אלון תבור'. 2000 וכן בשני אזורי התעשייה 'שגיא

שדרוג קו ביוב. כפר תקווה ₪ 1,900,000 : עלות

שיקום קו ביוב עוקף שריד.

שריד

₪ 600,000 : עלות קיבוץ מרחביה שיקום קווי מים.

₪ 3,750,000 : עלות שיקום תשתיות ביוב. ₪ 4,530,000 : עלות שדרוג תשתיות ביוב. קבוץ הסוללים ₪ 3,895,000 : עלות תכנון ביוב- שיקום תשתיות כפר החורש ₪ 4,800,000 : ביוב. עלות בית לחם הגלילית ואלוני אבא הקמת תחנת שאיבה לביוב וקו מאסף. ₪ 3,040,000 : עלות עלות: אלון תבור שיקום בריכת מים ₪ 500,000 עלות: מנשייה זבדה שיקום קווי מים ₪ 1,300,00 שיקום קו אזור התעשייה 'אלון תבור' ₪ 400,000 : מים ללחץ גבוה. עלות

30

Made with FlippingBook - Online catalogs