מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

בתי ספר יסודיים בתי הספר היסודיים עוסקים בחדשנות פדגוגית. ברבים מהם, נערכים שינויים גם בסביבת הלמידה. ● ) מתקיימת בחמישה בתי ספר PBL למידה מערבת ופעילה (למידה מבוססת פרויקטים יסודיים, בהנחייה מקצועית ובמימון המועצה. ● בסן דייגו, ואירוח High Tech High יציאת משלחת אנשי חינוך לרשת בתי הספר של מורים מסן דייגו במועצה. ● מרכז 'סטודיו עמק', שמטרתו הכשרת מורים כמנטורים, שיהוו סוכני שינוי בבתי הספר שלהם והם שיובילו לשינויים פדגוגיים וחברתיים במערכות החינוך. ● 'כיתות יער' בבתי הספר היסודיים יציאה ללימודים ביער למשך יום בשבוע, לפחות. ● תכנית לימודים ייחודית, בשיתוף עם המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל 'מדעטק' חיפה, שמתקיימת בבית הספר 'מרחבים' בכפר יהושע. תכנית ללימודי מתמטיקה, בליווי טכנולוגיה חדשנית, ובהנחיית מורי STEAM אמנות, הנדסה, טכנולוגיה ומדעים בית הספר וצוות מקצועי מטעם ה'מדעטק'. ● כנס 'ביכורי חינוך' שמטרתו שיח חינוכי של בתי הספר היסודיים ויצירת ׳קהילת מעשה׳. בתי ספר תיכוניים בכל בתי הספר העל יסודיים, מובילים תהליכים של חשיבה ולמידה וכן תכניות ייחודיות, בתחומי הדעת השונים, תוך שימוש בשיטות של למידה חדשנית, חקר ופיתוח וכן, בתחומים אישיים רגשיים של תלמידים. הדגש הינו על התלמידים; נקודות החוזק והקושי שלהם, פיתוח כלים ללמידה והתמודדות, במטרה לראות כל תלמיד ותלמידה ולאפשר להם מימוש ברווחה; ● תכניות לליווי אישי על-ידי מחנכי הכיתות וצוות הייעוץ של בית הספר, באמצעות קיום שיחות אישיות, סדנאות הערכה, התאמת תכנית אישית, ושיתופי פעולה עם מחלקות . 24/7 הרווחה והנוער. זאת, במטרה להדק את הליווי וההנחיה לבני הנוער ● פתיחת מגמות עתידיות עתירות ידע, כגון: מדעי הרפואה, סייבר, רובוטיקה, ביו- טכנולוגיה. זאת, תוך שיתופי פעולה עם גורמים אקדמיים כמו הטכניון ומסגרות מעודדות חקר, כמו תעשידע, אלביט, רפא"ל וכיו"ב. ● בניית מרחבי למידה, מוטי עתיד, המזמנים לתלמידים מרחב לחקר ופיתוח. ● פיתוח צוותי חינוך, הן בתחומי הדעת בליווי והנחיית גורמים מקצועיים מהשורה הראשונה, והן בתחומי הרגש וההתפתחות האישית.

5

Made with FlippingBook - Online catalogs