מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

תחבורה

תלמידים נוסעים מידי יום הלוך ושוב 5,500 - כ מוסדות החינוך הרגיל בעמק 25- לכ

אוטובוסים צהובים, בגיבוי קבלנים חיצוניים, לפי הצורך. 15 ההסעות מבוצעות על ידי בנוסף, אנו מסיעים את תלמידינו לפעילויות יום, כגון: סל תרבות, החווה החקלאית ועוד. מערך ההסעות נבנה בתיאום עם אגף החינוך, מוסדות החינוך ונציגי היישובים.

מוסדות חינוך בעמק ובסביבה, 100 תלמידי החינוך המיוחד נוסעים לכ- 500 מלווים, המועסקים על ידי המועצה. 75 בליווי

המחלקה מספקת שירות למחלקות רבות במועצה: חינוך, נוער, ספורט, קתדרת עמק יזרעאל, תרבות ועוד, ליישובים במועצה ולגופי הסמך- בית האמנויות ועמותת כחול לבן.

34

Made with FlippingBook - Online catalogs