מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

קהילה ורווחה

רוב המשפחות עם ילדים ויש גם בודדים. חלקם הגדול אקדמאים והשנה הצלחנו, לאחר מאמצים רופאים, רופאות ואחיות, לתגבור המערך הרפואי בפריפריה. 20 רבים, להביא למרחביה גם - מחלקת הקליטה, השקיעה, גם השנה, משאבים רבים בתגבור לימודי השפה העברית. עברית

– התקיים חוג אומנות לילדים, בשעות אחר הצהריים. אמנות – כל חגי ישראל צוינו בחגיגיות, כמדי שנה. חגים ומועדים - התקיימו טיולים להכרת הארץ. טיולים – התקיימו הרצאות בנושאי אזרחות, ציונות ומסורת יהודית. הרצאות

- קיבוץ מרחביה תומך בקליטת הילדים בגנים ובבית הספר היסודי 'אופקים'. חינוך ילדים - נפתחו שלוש כיתות אולפן למבוגרים, בשיתוף האגף לחינוך מבוגרים, שהעמיד חינוך מבוגרים למשימה זו מורות נפלאות. בסיכומה של שנה זו, בהתאם לחזונה של מחלקת קליטת העלייה, אוישו כל יחידות הדיור באתר, בעולים חדשים, שקיבלו החלטה אישית ומשפחתית משמעותית ומורכבת, לעלות לארץ ישראל. ;2021 אתגרי האגף לשנת הקמת מינהל מוגבלויות אשר יעסוק במתן ופיתוח שירותים לאוכלוסייה עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, בדגש על רצף מענים ושירותים. פיתוח היחידה לרווחת הוותיק, כך שתנגיש רצף מענים משתנים לוותיקים ביישובים, והגברת החשיפה והנגישות למידע וזכויות.

22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker