מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

לביטחון קהילתי הרשות

בתי ספר. 11 מדריכי מוגנות ב- 12 בבתי הספר של המועצה כוללת תכנית המוגנות במסגרת תפקידם, מדריכי המוגנות נמצאים במרחבי בית הספר ומהווים כתובת נוספת, בלתי פורמאלית, עבור התלמידות והתלמידים. קבוצות 'הורים ערים'. מדובר בקבוצת הורים 6 - במהלך הקיץ, הוקמו במועצה 'הורים ערים' מתנדבים, המסיירים באזורי ההתכנסות של בני ובנות הנוער ביישוב ומהווים אוזן קשבת ויד מכוונת לבנות ובני נוער. בעצם נוכחותם, הורים אלה הנם מכפילי כוח לפעולות מניעה, פיקוח ואכיפה והעלאת תחושת הביטחון בקהילה. אשר קיבלו מענים מגוונים: ייעוץ ליישוב הסכסוך, תהליכי פניות למרכז הגישור 40 כ- גישור, תהליכי שיח ודיאלוג קהילתי. בתי ספר בתחומים שונים, כגון: התמכרות למסכים, 8 התקיימו ב- פעילויות מניעה שונות מיניות בריאה, אלכוהול וסמים, נהיגה בטוחה ועוד. יישובים ברחבי המועצה, במטרה 22 – תכנית שפעלה בחופשת הקיץ, ב- 'סיירת מחצלות' לייצר פעילות חלופית לשעות הפנאי עבור בני ובנות נוער, פיקוח נוסף על הנעשה בשעות הלילה ביישוב, מתן מענה על ידי דמות בוגר.ת משמעותית ואיתור בני ובנות נוער בסיכון. 2022 מבט לשנת הרחבת מספר 'שומרי הסף' במועצה - מתנדבים ובעלי תפקידים, שיוכשרו בנושאים שונים ויהוו מקור לפיקוח חברתי, או הפניה לסיוע מקצועי, לפי הצורך. התמקדות בשני נושאים מרכזיים של התנהגויות סיכוניות – מיניות בריאה ואלכוהול ושתיה מופרזת – בניית תוכנית מקיפה הכוללת, את בתי הספר, ההורים, צוותי החינוך בבתי הספר וצוותי חינוך בלתי פורמליים ביישובים. הרחבת העשייה של הרשות לביטחון קהילתי לקהלי יעד נוספים, דוגמת צעירי העמק והוריהם.

12

Made with FlippingBook - Online catalogs