מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

ומלגות צעירים

בתחום הצעירים, קיימים מענים רבים המאפשרים לנו להעניק ליווי אישי לכל צעיר וצעירה, בתחומים הרלוונטיים לחייהם: פיתוח קריירה, מלגות, לימודים, תעסוקה ועוד. לכן, השנה השקענו משאבים רבים בהעברת המידע על כך, לצעירים. לשם כך, גייסנו נציגים ביישובים, להעברת המידע בקרב קבוצות הצעירים השונות ובכך, הרחבנו את מעגל הנהנים משירות איכותי לצעירים. המשכנו והגדלנו את מתן המענה האישי לצעירים, בתחומים המתוארים לעיל, קיימנו הרצאות להורי הצעירים ולצעירים עצמם. פיתחנו שותפויות עם משרדי ממשלה, על מנת להקים שני מרכזים לצעירים בעמק, בשנה הקרובה. צעירות וצעירים, המתגורריםבכפר ומשתלביםבשני מסלולים: 12 הקמנו כפר צעיריםבגניגר. הכפר מונה עבודה במערכות החינוך ביישובים ופיתוח הווי הצעירים בעמק. הקמנו קבוצת מנהיגות נוספת, במנשית זבדה. שתי קבוצות המנהיגות ערוכות ומוכנות עם תכניות עבודה מעמיקות ומקיפות. קבוצות המנהיגות והתכניות שעזרנו להם לפתח, הן בסיס העבודה למרכזי הצעירים, . 2022 הצפויים להיפתח במהלך שנת

13

Made with FlippingBook - Online catalogs