מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

קהילה ורווחה

משפחות וילדים במצבי סיכון ומשבר

הכשרות לפורומים של בעלי תפקידים לאיתור מצבי אלימות במשפחה הוספת עו"ס מרחבי/ת ליישובים הבדואים, במשרה מלאה מתן מענים כלכליים ייעודיים למשפחות, בעקבות משבר הקורונה (קרן לידידות, קרן לעזרה הדדית, מפעל הפיס, משרד הרווחה) טיפול רגשי במסגרת המרכז לטיפול בפרט ומשפחה (הגיל הרך, ילד ונוער, טיפול זוגי

ומשפחתי והדרכת הורים, גישור לגירושין ואובדן ושכול) קיום הרצאות וסדנאות בקהילה בתחום מניעת אלימות

קבוצות אזוריות לפיתוח מיומנויות חברתיות בקרב ילדים בגילאי בית הספר היסודי הפעלת מערך מתנדבים 'שותפים לדרך' - לליווי תושבים ומשפחות במצבי חולי ומשבר

נוער וצעירים במצבי חיים מורכבים קשר רציף של עו"ס נוער עם בעלי תפקידים במועצה (מחלקת הנוער, הרשות לביטחון קהילתי, אגף החינוך) וביישובים, לצורך איתור ובניית מענים משותפים ליווי וטיפול פרטני בבני ובנות נוער בקצה הרצף הסיכוני הכשרות לבעלי תפקידים בנושא נוער בסיכון ליווי פרטני לצעירים בתכנית 'מרחב לקידום תעסוקה'

ותיקים

הקמת צוות לתכנון אסטרטגי מבוסס נתונים לשם התאמת מענים עבור ותיקי העמק המשך הקמת ועדות ותיקים ביישובים והכשרת מתנדבים לכך מגוון תכניות למניעת בדידות בקרב ותיקים ופרישת מענים ייעודיים לתקופת הקורונה

פעילויות פנאי והפגה לניצולי שואה, בשיתוף עם עמותת ותיקי עמק יזרעאל קיום ועדות רב מקצועית לוותיקים בסיכון, ליווי וטיפול פרטני מונגש בבתי הוותיקים סדנאות והרצאות ביישובים, במגוון נושאים: העלאת חוסן, מיצוי זכויות, קשר בין דורי

18

Made with FlippingBook - Online catalogs