מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

קהילה ורווחה

חירום

טיפול וליווי מתמשך במצבי חירום, דחק ושכול עבור משפחות וקהילות ריענון, היערכות ומוכנות של צוותי צח"י ביישובים

קהילה

פעילויות להוקרת התושבים המתנדבים ביישובים הכשרות לוועדים ולוועדות ביישובים, במגוון תחומים, במסגרת מכללת 'קהילה פעילה' הכשרת היישובים לצורך רתימתם לפעילות ומעורבות חברתית של התושבים

קיום תהליכי שיח קהילתי ובניית הסכמות בקהילה, במסגרת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה מענה גישורי לפניות מהקהילה, במצבי קונפליקט הקניית מיומנויות לבעלי תפקידים במועצה וביישובים ליישוב סכסוכים בקהילה

מוגבלות

הקמת יחידה לטיפול באדם עם מוגבלות ובמשפחתו 21 עד 5 הפעלת שתי מועדוניות חברתיות מגיל הקמת שתי מסגרות לתעסוקה בקהילה עבור בוגרים עם צרכים מיוחדים הקמת שולחן עגול לצרכים מיוחדים, הכולל נציגויות ממחלקות שונות במועצה והורים לילדים עם צרכים מיוחדים

הקמת ועדות לטיפול בצרכים מיוחדים ביישובים והכשרת מתנדבים לכך פיתוח ימי כיף למשפחות מיוחדות על מנת לייצר שייכות לקהילה וסולידריות סדנאות, הרצאות וקבוצות עבור משפחות מיוחדות הפעלת קבוצה של הורים להנהגה הורית והכשרת המשתתפים בה

19

Made with FlippingBook - Online catalogs