מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

המועצה ראש

מוגש לכם סיכום שנתי של פעילות המועצה .2021 בתחומים השונים במהלך שנת השנה החולפת עמדה, כקודמתה, בסימן של מגיפה עולמית ומשברים בתחומי הבריאות, הכלכלה, החינוך ועוד. אנחנו עדיין מתמודדים עם אתגרים אלה וערוכים גם למצפים לנו בשנה הקרובה. ישובי המועצה ממשיכים להתרחב. הקהילות צומחות, נבנים מבני ציבור וחינוך ומפותחות תשתיות חיוניות. המאבק בכוונת משרד התחבורה להקים בעמק יזרעאל שדה תעופה מקביל לנתב"ג נשא פירות!

השקענו משאבים ומאמצים רבים למניעת הקמתו של שדה התעופה בעמק והצלחנו להביא לביטולה של שקבעה את תכנון הקמתו בעמק. אנו ממשיכים לבדוק אפשרות להקמת שדה 2050 החלטת ממשלה מס' תעופה אזרחי בחיפה, ופועלים בשיתוף עם רשויות המרכז והדרום, להקמת שדה תעופה בינלאומי בנגב. מיליון שקלים, שיופנו גם השנה למגוון רחב 407 אושר, ועומד על כ- 2022 תקציב המועצה השוטף לשנת של פרויקטים בתחומי החינוך, הבינוי ושיפור איכות החיים של תושבי העמק. במהלך השנה החולפת המשכנו לעסוק בהנגשת מידע, יצירת תוכן, הפקת פעילויות ומתן תמיכה לוותיקי כל הגופים המקצועיים במועצה - אגף קהילה ורווחה, קתדרת עמק יזרעאל ועמותת ותיקי עמק העמק. יזרעאל, פועלים לספק לציבור יקר זה את התמיכה המרבית. ממשיך בקידום מערכת חינוך מיטבית בעמק יזרעאל. אנו מפעילים את כלל מערכות אגף החינוך במועצה החינוך בהתאמה לתנאי הקורונה, אך בשאיפה לקיים שגרת למידה עבור התלמידים; מגבשים תכנית בינוי רב-שנתית למוסדות החינוך בעמק, על בסיס התחזית הדמוגרפית; מתכננים הקמתם של מרכז חקר לחקלאות עתידית ומרכז ליזמות, חינוך וטכנולוגיה בשיתוף 'ירוק' (עמותה מקדמת חדשנות). בעקבות הקמת 'ועדה גיאוגרפית המועצה תמנע פגיעה בערכי טבע ונוף, ותקפיד לשמר את ערכי המורשת. דרישה להעברת אלפי דונמים של אדמה קבועה לגבולות ולחלוקת הכנסות' על ידי משרד הפנים, קמה אנו חקלאית מיישובי עמק יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוק איתן הכנסות מאזורי התעשייה שהקמנו. נאבקים בתבונה ובמקצועיות לשמירה על אדמות העמק ולשימור החקלאות והשטחים הפתוחים. המועצה האזורית עמק יזרעאל מעוניינת לשתף פעולה עם שכניה, ולפעול עמן לפיתוח בר-קיימא. על גגות של מבני ציבור ומגרשי המועצה ממשיכה לקדם אנרגיה ירוקה באמצעות הקמת מערכות סולאריות ספורט ברחבי העמק. מערכות אלה מאפשרות חיסכון משמעותי בהוצאות המועצה: המועצה כבר מייצרת

2

Made with FlippingBook - Online catalogs