מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

המועצה ראש

בעצמה את כל החשמל למבני הציבור שלה! השנה, המשכנו בתהליך מעבר לשימוש בכלי רכב חשמליים על ידי עובדי המועצה, והוקמו עמדות טעינה מועצה. נוספות ברחבת בית ה בכמחצית מיישובי המועצה, בפרויקטים של לעסוק בבינוי רחב היקף ובתכנון הרחבות אגף ההנדסה ממשיך הנגשת מבנים, פיתוחם ושדרוגם. אשכולות במועצה הרחיבה את השירותים והמענים הניתנים ליישובי המועצה באמצעות מחלקת היישובים . בעמק היישובים ממשיכה בפעילותה לספק שירותי תמיכה לתיירני העמק, ולפעול למיתוג העמק כעוגן מחלקת התיירות תיירותי למטיילים מכל רחבי הארץ. מהגיל הרך ועד גיל הזהב. – מוצעות לתושבי העמק פעילויות תרבות שפע בליווי ובסיוע של הצוותים המסורים מכל אגפי המועצה ומחלקותיה. קהילות העמק פורחות ומשגשגות נמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות ושפע שירותים, עבורכם. נשמור על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים המצוינת, ממנה כולנו נהנים!

בברכה,

אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

www.eyz.org.il

3

Made with FlippingBook - Online catalogs