מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

ישובים

מחלקת ישובים משמשת כגוף מקצועי, המקדם את היישובים והקהילות. המחלקה מקשרת בין היישובים לבין מחלקות המועצה השונות. מתקיימת עבודה בשיתוף פעולה עם הנהלות היישובים ומנהליהם, על פי צו המועצות האזוריות, כולל הערכות וביצוע בקרה. כמו כן, מתבצע מעקב וליווי של הניהול המוניציפלי השוטף ביישובים, הפעלת מערכות ביקורת היישובים בהתאם לכללים, הכשרת המנהיגות היישובית, ליווי היישובים בתהליכי הרחבה, שינוי, צמיחה והתחדשות, וזאת על ידי צוותים רב תחומיים. מחלקת ישובים אחראית על ועדות הקבלה האזוריות. אשכולות יישוביים המשיכה פעילות לפיתוח אשכולות היישובים ונוספו שני אשכולות, מערבי ומזרחי: 2021 בשנת כולל את היישובים: הושעיה, ציפורי, שמשית, הסוללים, חנתון, אלון הגליל, עדי, הרדוף, האשכול הצפוני סוועאד חמירה, גבעת אלה. כולל את היישובים: אחוזת ברק, דברת, עין דור, גזית, מושב מרחביה, קיבוץ מרחביה, האשכול המזרחי היוגב, בלפוריה ומזרע וכן, מועצות שכנות: כפר תבור, מועצה אזוריות גליל תחתון ומועצה אזורית בוסתן אל מרג'. כולל את היישובים: תמרת, נהלל, מחנה יהודית, מנשייה זבדה, בית שערים, אלונים, האשכול המערבי בית לחם הגלילית, אלוני אבא, שדה יעקב, כפר יהושע, כפר תקווה, בית זייד. כולל את היישובים: כפר גדעון, תל עדשים, גניגר, שריד, כפר ברוך, יפעת, גבת, רמת האשכול המרכזי דוד. הפעילות במסגרת ההאשכולות מקדמת חשיבה אזורית משותפת, לצורך הרחבת השירותים ליישובים המרוחקיםממרכז המועצה, פיתוחם והנגשתם. בנוסף, מנהלותהאשכולותמלוות את בעלי התפקידים ביישובים, בהבנת צרכים, הנגשה ומתן מענים מותאמים. פעילויות אזוריות, שקודמו השנה באשכולות מרכזי הדרכה לגיל הרך, מועדוני יולדות ותכנית 'אם לאם' בקהילה קידום שיתופי פעולה בין בעלי עסקים, בשותפות עם 'מעברים בעמק' הקמת מרכז למידה ללימודי עברית וערבית בסועאד חמירה ובמנשית זבדה 'שכנים ונהנים'- חיבורי שכנים ילדי מנשית זבדה וסועאד חמירה עם היישובים השכנים 'שכנים ומדברים'- מפגשי שכנות בבית הקפה 'פרסקו' לשיח משותף בעברית ובערבית חיזוק יחסי שכנים באמצעות ספורט פרויקט 'קהילות מאמצות את אגן נחל תבור' קידום יזמות וחדשנות: רובוטיקה, רחפנים ושיתוף פעולה עם בתי ספר קידום יזמות של תושבים: בית מדרש, 'ציפורי בין ערביים', שבילי ניקיון, קונצרטים בכנסיית סנטה אנה, 'יוצרים מן הכלל', טריאתלון ועוד 'לימודים בהרדוף' - תכנית לימודים למבוגרים כל הפעילויות מתקיימות בהובלת צוותי היגוי של האשכולות ובסיוע מחלקות המועצה.

22

Made with FlippingBook - Online catalogs