מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה אחראי על קידום איכות הסביבה ,שימור השטחים הפתוחים והטמעת ערכי הקיימות. זאת, באמצעות ריכוז הפעולות בתחומי החינוך הסביבתי במוסדות החינוך, קידום קיימות בקהילות, שיקום, שימור ופיתוח שטחים פתוחים, אכיפה ופיקוח - תעשייה וסביבה, השירות הווטרינרי ומערך איסוף האשפה והפסולת למיחזור. השנה, הקורונה הביאה אתה אתגרים חדשים והאגף התאים את העשייה והמענה לתושבים, בהתאם למציאות החדשה. חינוך סביבתי - במהלך השנה החולפת, התקיימו שלוש השתלמויות למורות, גננות וסייעות בנושא 'חינוך- 'חינוחוץ' חוץ'. כל השתלמות כללה סדנאות מגוונות ללימוד מיומנויות, כגון: מלאכות עתיקות, סיפור סיפורים, משחקים ולמידה בטבע, ליקוט ועוד. כתוצאה מההשתלמויות, הלמידה החוץ כיתתית וימי היער

מיושמים באופן קבוע במחצית מבתי הספר היסודיים בעמק, גנים. גננות ומורות 20 וביותר מ- שיוצאות באופן קבוע לשהות בחוץ, מלוות על-ידי צוות האגף ובוגרי ההשתלמויות המנוסים. - בגני הילדים חינוך לקיימות ובבתי הספר, נערכו מגוון פעילויות וימי שיא בנושאי קיימות, כגון: הפרדת פסולת והפחתת צריכה, גינון וחקלאותברתקיימא, שמירה על השטחים הפתוחים, מגוון ביולוגי, בניה ירוקה ועוד.

' - מתקיימת תמיכה שוטפת בצוותי החינוך להסמכת גנים ובתי ספר ירוקים, גנים ובתי ספר 'ירוקים לעידוד אורח חיים מקיים במוסדות החינוך ולפיתוח מנהיגות ירוקה. כמעט כל בתי הספר בעמק הם 'ירוקים', והשנה זכה ביה"ס "רעים שמשית" לתעודת בי"ס ירוק מתמיד. - דגש מיוחד ניתן בחטיבות הביניים ובתי הספר התיכונים לפעילויות המעודדות אקטיביזם סביבתי אזרחות מעורבת ופעילה והכירות עם מגוון סוגיות אקטואליות, כגון: התכנית להקמת שדה התעופה בעמק, השפעות תרבות הצריכה ומשבר האקלים. קיימות בקהילות במסגרת הגברת המודעות הסביבתית בקהילות ובהתאם למגבלות הקורונה, פעילי איכות הסביבה ביישובים קיימו פעילויות שונות בטבע, הצגות ילדים ב'קפסולות', בניית מתקנים מחומרים בשימוש חוזר, מבצעי ניקיון יישוביים והצטרפות למבצעי ניקיון בשטחים הפתוחים, בהם נאספו עשרות טונות של

23

Made with FlippingBook - Online catalogs