מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

איכות הסביבה

אשפה! הגינות הקהילתיות והבוסתנים בעמק, כמו גם השטחים הפתוחים, הסמוכים ליישובים, נתנו מענה לקהילה בימי הסגר וההגבלות, והיוו מקום למפגש ופנאי לפעילות מחברת לטבע ולאדמה. 22 במהלך השנה, ישובים רבים הצטרפו למאמץ של האגף לצמצום הטמנת פסולת אלקטרונית, וב- טון פסולת 25 ישובים במועצה כבר הותקנו מחסנים ייעודיים לאיסוף פסולת כזו. השנה נאספו יותר מ- אלקטרונית! פיתוח ושימור שטחים פתוחים אגף איכות הסביבה, בשותפות עם רשות ניקוז נחלים קישון וקק"ל, לקראת סיום פרויקט שיקום ופיתוח נחל ציפורי וסביבתו. סלילת שביל הליכה מציפורי ועד מעיין הסוסים, והמשך ממעיין הסוסים לתחנת הנזירים. לצד המשך ניקוי ושיקום יערות וחורשות, מקדם האגף תכנית-אב לשימור השטחים הפתוחים. בימים אלה, אנו בתהליך תכנון של תכנית פיתוח ושימור לאורך נחל טבת, נחל עדשים ועד לנחל קישון. זאת, במטרה לשקם ולהנגיש את הנחלים לציבור התושבים, בדומה למה שנעשה בנחל ציפורי. תכנית דומה מקודמת יחד עם רשות ניקוז ירדן דרומי, במעלה נחל תבור. האגף פעל למניעת השלכת פסולת, גרימת נזק והשחתה, וממשיך לקדם תכנית אב למניעת כניסתם לשטחים המיוערים ולנחלים. 4 X 4 של כלי רכב פיקוח תעשייה האגף ממשיך לפעול לצמצום השפעת התעשייה על הסביבה. הנושא מרוכז בידי סגן מנהל האגף, שהנו רכז תעשייה במשרה מלאה. הרכז עובד בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה והחברה הכלכלית, לשם פיקוח על המפעלים. בשנה החולפת, הושקעו מאמצים רבים בהתנגדות להרחבת תחנת הכוח ב'אלון תבור' ובטיפול ממוקד במספר מפעלים שזוהו כבעלי פוטנציאל לגרימת זיהום. גם השנה, הצטרף הרכז לרוב סיורי הפיקוח והדיגומים שביצע המשרד להגנת הסביבה, ברחבי המועצה. בנוסף, ביוזמת האגף בוצעו השנה מספר 10 רב של ביקורות פתע וסיורים מתוכננים. בנוסף לדיגומים המבוצעים על ידי המפעלים בוצעו כ- דיגומי פתע בארובות ובשפכי מפעלים. האגף שותף להליך הוצאת היתרי פליטה והתנאים הסביבתיים מאת משרד הגנת הסביבה, עבור רישיון עסק חדש, או עבור חידושו. רכז התעשייה עוקב אחרי תוצאות דיגומי האוויר ותחנות הניטור, שבשטחי המועצה ובקרבתה. האגף נותן מענה לדיווחי תושבים על ריח ופועל לזיהוי מקורו, בשיתוף עם מוקד החירום של המשרד להגנת הסביבה. נציגי האגף נוכחים בדיונים ומשתתפים בהחלטות לגבי קבלת מפעלים ועסקים חדשים.

24

Made with FlippingBook - Online catalogs