מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

איכות הסביבה

בנייה ירוקה, תכנון סביבתי ואנרגיה מתחדשת המועצה מקדמת בנייה ירוקה ביישובים, בשיתוף אגף ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. נציגי האגף שותפים לתהליכי התכנון היישוביים והמועצה עתידה לשכור יועץ בנייה ירוקה, לליווי הפרויקטים ביישובים. בשיתוף החברה הכלכלית, האגף מעודד את התושבים להקים מערכות אנרגיה סולאריות ביתיות ותעשייתיות. המועצה זכתה להיות רשת פיילוט של משרד האנרגיה ו'מרכז השל לקיימות' לקדם את תכנית 'שמש יזרעאלית' שמטרתה לייצר את כל החשמל הנצרך ברשות, באמצעות אנרגיה סולארית. גינון בר-קיימא המודעות לסכנות הבריאותיות של חומרי הדברה והשפעותיהם על הטבע ועל המגוון הביולוגי, מובילות ישובים רבים להצטרף למהלך של גינון ללא ריסוסים. עשרה ישובים כבר מיישמים גינון אקולוגי בשטחים הציבוריים, ונהנים ממרבדי פריחה מרהיבים באביב ומסביבה בטוחה ובריאה. האגף ממשיך ללוות ולתמוך ביישובים שעוברים לגינון בר קיימא. ישובים נוספים מיישמים מודלים של גינון בר קיימא והימנעות מריסוסים במרכז היישוב ובעיקר, באזור מוסדות חינוך וגני משחקים. אכיפה יחידת האכיפה המועצתית טיפלה בכל הפניות שהגיעו למוקד המועצה, על מנת לתת את הפתרון ההולם לשמירה על הסדר הציבורי. בוצעה אכיפה בשטחים הפתוחים, להגברת ההרתעה, באמצעות מצלמות וסיורי שטח, בשיתוף רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל ומחלקת הביטחון של המועצה. עשרות משליכי פסולת ופורעי חוק, נתפסו ונקנסו. הפקחים עסקו במגוון פעולות אכיפה יזומות ומענה לפניות התושבים ביישובים. חוקי העזר של הרשות נאכפים, במטרה לשמור על איכות החיים של התושבים ורווחתם. במהלך התקופה, בה שהו תושבי המועצה בסגר, עסקו פקחי המועצה במתן סיוע לתושבי המועצה, לרבות חלוקת מזון. הפקחים סייעו למחלקות המועצה חינוך, רווחה, ישובים וביטחון, העברת ציוד נדרש ליישובי המועצה ולתושביה וליווי פעילויות תרבות שהתקיימו להעלאת המורל בקרב התושבים בעת הסגר. כחלק מההירתמות למאבק בתחלואה בגין נגיף הקורונה, הוכשרו פקחי המועצה לאכוף את תקנות הקורונה וביצעו סיורים ברחבי המועצה, לשמירה על קיום הנחיות.

שירותים וטרינרים השירות הווטרינרי פועל למען שמירת בריאות הציבור ורווחת בעלי החיים במועצה.

אנו ממשיכים לפעול למיגור מחלת הכלבת, זו השנה הרביעית, תוך פיזור ידני בנוסף - כלבת לפיזור אווירי של פתיונות כנגד מחלקת הכלבת עבור כלבי הבר ברחבי המועצה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות. כגון: לפטוספירה, שפעת העופות, השנה טופלו ותוחקרו מקרי התפרצות מחלות זואונוטיות

25

Made with FlippingBook - Online catalogs