מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

הנדסה

אגף הנדסה אחראי על כל התחומים ההנדסיים בשטחי המועצה - תכנון יזום ביישובים ותכנון אזורי, בקרת תכנון לגופים ממשלתיים אחרים הפועלים באזור המועצה. ניהול ופיקוח על התכנון והביצוע בפרוייקטים של בינוי ותשתית, אחזקת כל נכסי המועצה בהיבט הבטיחותי, נגישות וקיום לטווח ארוך.

בינוי חינוך ומבני ציבור – הושלם הבינוי על פי הפרוגרמה, כולל קירוי מגרש הספורט, תיכון אזורי 'עמקים תבור' מלש"ח 30 בהשקעה כוללת של כ- – הושלם ונמסר להפעלה מועדון חברים בגבעת אלה

היערכות לפתיחת שנת הלימודים – טופלו כל נושאי הבטיחות והנגישות בבינוי ובוצעו התאמות שונות על פי בקשת אגף החינוך, כולל מתן פתרונות זמניים בכיתות יבילות לפתיחת שנת כיתות וכן, פתרונות לשתי כיתות גן יבילות במנשית זבדה ובנהלל. 13 הלימודים, סה"כ מלש"ח 7 סה"כ השקעות של כ- , כולל כבישי גישה ומרכז הסעים תכנון בית ספר דמוקרטי חדש ברמת דוד , על פי הצרכים החדשים, כולל בתי ספר תיכוניים 3 המועצה מקדמת בחינת הרחבתם של בדיקת היתכנות להקמת בית ספר תיכון, רביעי כיתות 12 בנוסף, בחינת אופציה לחידוש בית ספר יסודי בתמרת - במזרע ובאחוזת ברק הושלם קירוי שני מגרשים אש"ח 900 בהשקעה של כ- שוקם אולם הספורט בכפר יהושע תכנון מפורט של מועדון חברים בבית מלש"ח 1.5 והיישוב בהשקעה של – הושלמו פרוייקטים: בית חנתון הכנסת והאמפי היישובי, בהשקעות של מלש"ח 3 כ- – פרויקט בביצוע: שיקום כפר יהושע מלש"ח. 2 ושימור בית חנקין ויד מיכאל, פרוייקט משולב עם שימור אתרים בהשקעה של כ- היישובי פרויקט מועדון הנוער – השלמת מנשית זבדה - בניית שלב ב' – בוצעה הריסת מבנים ישנים ופינוי יבילים, על מנת בית הספר בשדה יעקב כיתות 8 מ"ר – 800 לאפשר הקמת שלב ב' בכ- מלש"ח 4.5 - –שיקום בית העם כמבנה לשימור, בהשקעה של כ נהלל 350 בשטח של כ- לחם הגלילית מלש"ח 3 מ"ר ובהשקעה של כ- – משלימים בית הספר 'נתיב' בהושעיה את קומת העמודים לטובת בית הספר

27

Made with FlippingBook - Online catalogs