מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

אגף חינוך הנדסה

ספורט

בוצעו עבודות אחזקה ומבדקי בטיחות בכל האולמות ומגרשי הספורט, תוך עמידה בדרישות התקן מגרשי ספורט מיניפיץ' – 3 הוקמו בחנתון, עין דור ומזרע

תכנון מפורט לאולם הספורט באחוזת ברק, במטרה להתחיל 2022 בביצוע במהלך ביפעת הקמת מגרש כדורגל – שחב"ק (שחק בקהילה) מלש"ח מתקציבי 6 בכוונת המועצה לקדם הקמת מגרש כדורגל אזורי, בהשקעה של כ- מינהל הספורט – טרם נקבע מיקום סופי תשתיות ופיתוח חניונים, המספקים מענה לבית הספר ולאולם הספורט - סה"כ תוספת 3 - השלמת יפעת חניות 150 של כ- מלש"ח 2.4 דרומי, בהשקעה של כ- 6 - הושלם ביצוע כביש בלפוריה – תכנון כביש ציבורי ותשתיות באזור המשקי. לאחר השלמת התכנון, הביצוע יהיה אלון הגליל באמצעות המועצה ק"מ, מהיישוב אל מחלפון זרזיר 1 – מתוכנן כביש באורך של כ- בית לחם הגלילית מלש"ח 6.5 – משלימים את ביצוע הכבישים הפנימיים, בהשקעה כוללת של היוגב – הושלם ביצוע חניון עבור בית הספר היסודי ומשלימים תכנון חניון נוסף עבור בית הרדוף 2022 הספר התיכון – לביצוע במהלך – התכנון המפורט לשיקום תשתיות בקיבוץ הוותיק. מתוכנן לביצוע על ידי כפר החורש מלש"ח 22 , בהשקעה של כ- 2022 המועצה במהלך - השלמה ועבודות בבית העלמין 2 פרויקטים בביצוע מתקדם: כביש 2 – סואעד חמירה 2022 . מתוכננת ל- 192 – פרוייקט שיקום כבישים נמשך. הושלם ביצוע כביש תל עדשים מלש"ח 7 . סה"כ השקעות של כ- 100 השלמת כביש

28

Made with FlippingBook - Online catalogs