מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

הנדסה

ליווי וקידום התוכנית הכוללנית מלש"ח, באחריות מינהל התכנון 5.5 ביישובי המועצה וביניהם, בהשקעה של

גינון וחזות

אחזקת הגינון בכל מוסדות המועצה ובאזורי התעשייה, שיקום וחידוש על פי הצורך המדובר מלש"ח 1 במאות דונמים - בהשקעה של כ- טיפול בעצים מסוכנים ועריכת סקרי עצים, למניעת סכנות ליווי ופיתוח שטחי גינון בהרחבות ופיתוח עצמי בחידוש גינונים, במקומות שונים

אחזקה צוות האחזקה פועל בשמירת הקיים, בהיבטי הבטיחות השונים, קריאות שבר וכן טיפול במקלטי המועצה, על פי תכנית מתואמת עם מחלקת הביטחון פעולות אחזקה יזומה, בכל מוסדות המועצה - בהשקעות של מלש"ח 5 כ-

30

Made with FlippingBook - Online catalogs