מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

אגף כלכלי

למועצה. במכרזי החלפת הרכב הבאים (בשנתיים הקרובות) יושלם המהלך וכל עובדי המועצה יעברו לרכבים חשמליים, בשאיפה שגם רבים מתושבי המועצה יעשו כן. חקלאות האגף הכלכלי משמש כגורם המתכלל את הפעילות החקלאית בעמק וזאת, באמצעות הרכז החקלאי והוועדה החקלאית. המשימות העיקריות בנושא החקלאות הן הבטחת מים, בכמות ובמחיר שיאפשרו קיום של חקלאות בעמק. בנוסף, באופן רציף מבוצע מאמץ ממוקד להבטחת הזכויות בקרקע, כולל התמודדות עם איומים לפגוע בזכויות החקלאים. במסגרתהפעילותהשוטפת, מבוצעותעבודותלתחזוקתדרכיםחקלאיות ולמתן מענהלצרכי החקלאים בתחומים שונים. מטרת העל היא לאפשר לחקלאות המפוארת של עמק יזרעאל להמשיך ולהתקיים באופן מכובד ורב דורי. תיירות (לאחר סגירת עמותת התיירות) מתוך כוונה לרכז 2019 מחלקת התיירות במועצה הוקמה בספטמבר את הפעילות הקיימת וליצור שיתופי פעולה, ביחד עם התיירנים, לקידום התיירות בעמק יזרעאל. לקראת סוף השנה, המחלקה תיקלט בתוך החברה הכלכלית, בהתאם להחלטת מליאת המועצה. הכוונה היא לאפשר פיתוח תיירותי של המועצה וזאת, במקביל להמשך מתן סיוע לכל תיירני העמק, כמפורט מטה. כללה מגוון שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה לקיום אירועים 2021 תוכנית העבודה לשנת משותפים והגדלת החשיפה לאתרי התיירות בוצע שיפור מתמשך בכל הרשתות החברתיות ובאתר המועצה, על מנת להחצין ולפרסם את אתרי התיירות בעמק התקיימו אירועים באתרי תיירות בעמק ונחנכה מסורת חדשה של אירועי 'לילה לבן' בסוף הקיץ. האירועים שהתקיימו היו מוצלחים מאד והביאו לחשיפה חיובית. בכוונתנו לצקת תכנים נוספים ולמנף אירועים נוספים, על מנת למצב את עמק יזרעאל כיעד מוביל לתיירות פנים הוקם המותג 'עמק יין' – חוויה יזרעאלית, המאגד תחתיו שניים עשר יקבים מעמק יזרעאל. במסגרת הפעילות המשותפת, יתקיימו אירועי יין ייחודיים, סיורי טעימות מודרכים ושלל פעילויות, שיאפשרו למבקרים היכרות עם תעשיית היין המשגשגת בעמק יזרעאל פעילויות יזומות לקידום התיירות בעמק יזרעאל, כמו גם לעידוד צריכה מקומית מחקלאים ובעלי עסקים מקומיים בוצעו התאמות במהלך משבר הקורונה לצרכי העסקים בעמק 2021 במהלך שנת

32

Made with FlippingBook - Online catalogs