מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

יובלי העמק

- ביצוע דיגום מי שתיה בכל היישובים ובאזורי שמירה על איכות מים התעשייה (למעט גזית וכפר גדעון) ומתן שירות ליישובים, כדי לשמור על איכות מים גבוהה בכל היישובים ואזורי התעשייה, בהם המועצה 5% כך שלא יעלה על צמצום פחת המים וחברת יובלי העמק מספקות מים - שדרוג כל קווי המים - מענק ספק קורס כפר החורש - שדרוג כל קווי המים - מענק ספק קורס בלפוריה – השלמת פרויקט שיקום והחלפת קו מים מנשיה זבדה - המשך שיקום והחלפת קו מים ברחובות נוריות ורקפות אחוזת ברק טיפול בפיצוצי מים, סתימות ביוב, גלישות ביוב, שבר בקו וכד' ביצוע תכנית ניטור שפכי תעשייה, שיפור איכות השפכים המוזרמים למכוני טיהור שפכים, באמצעות אכיפה מוגברת במפעלים וברפתות טיפול בפיצוצי מים, סתימות ביוב, גלישות ביוב, שבר בקו וכד'

בלפוריה – שדרוג קווי מים

שדרוג קווי מים ₪ מיליון 3,250,000 - עלות: כ משך ביצוע הפרויקט: כשנה כפר החורש – שיקום קווי מים

שיקום כל מערכת המים במושב ₪ , מיליון 3,35000- עלות: כ ₪ 2,670,000 : מענק

הקמת תחנת שאיבה וקו מאסף אלוני אבא בית לחם

שדרוג קווי מים מנשיה זבדה - שלב ג'

₪ מיליון 4 עלות- כ- בשלבי סיום

שיקום והחלפת קווי מים ₪ 350,000 : עלות בשלבי סיום

34

Made with FlippingBook - Online catalogs