מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

ביטחון

מתנדבי ה'מתמיד' פועלים ברחבי העמק, בתמיכה שוטפת של מחלקת הביטחון, 350 כ- ולצדם יחידת כיבוי אזורית ויחידת חילוץ והצלה 'יפתח'. כולם עוברים הכשרות שנתיות לשעת חירום יחידת הכיבוי של המועצה סייעה בכיבוי שריפות באזור בעקבות פנייה של המועצה, משטרת ישראל הכפיפה את שוטרי מג"ב של המרחב לתחנות המשטרה הכחולות והמרחב חולק לאשכולות. לכל אשכול, שוטר מג"ב כמידי שנה, נערך תרגיל חירום רחב היקף, בשיתוף יישובי המועצה וגורמי החירום הארציים תכנית ההפעלה המועצתית עודכנה בהתאם ליעדי המועצה וצרכיה פעילות אבטחת מוסדות חינוך במועצה התקיים תרגיל שנתי ארצי בבתי הספר, בשיתוף הרבש"ים ביישובים התבצע פרוייקט שדרוג מערכת הקשר לשעת חירום בין המועצה ליישובים

04-6520100 - 24/7 מוקד המועצה ממשיך לפעול www . eyz . org . il ניתן לשלוח קריאות דרך אתר המועצה

36

Made with FlippingBook - Online catalogs