מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

רישוי וקידום עסקים

מחלקת רישוי וקידום עסקים, כמי שמופקדת על יישום החוק לרישוי עסקים, מברכת ופועלת במועצה לקידומם של עסקים חדשים. זאת, מתוך אחריות ודאגה לכך שהעסקים הקיימים יפעלו במסגרת החוק, על מנת להגן על הציבור הרחב. ; 2020 חלק ממטרות המחלקה שהושגו בשנת מחויבות לשירות איכותי, אדיב ויעיל לבעלי העסקים ולכלל הציבור על תקנותיו הנלוות 1968 יישום ואכיפת חוק רישוי עסקים תשכ"ח במתן רשיונות עסק חדשים לעסקים טעוני רישוי, תוך הבטחת 10% עלייה של כ- מטרות החוק הנפקת רשיונות עסק לזכאים על פי המסלולים המקוצרים הארכת תוקפו של רישיון העסק למגוון גדול יותר של פריטי רישוי לצו רישוי עסקים) 34 הטמעת הרפורמה החדשה בהתאם להנחיותמשרד הפנים (תיקון פרסום מדיניות רישוי עסקים מעבר לתשלום מקוון באתר המועצה מספר העסקים הפועלים ברחבי המועצה גדל באופן קבוע, משנה לשנה. אין ספק כי בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של הרשות וחיזוק הכלכלה מקומית. המחלקה לרישוי וקידום עסקים התחייבה לסייע בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק ועושה כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

בעל/ת עסק יקר/ה, טרום פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) וזאת על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו.

כדי להקל על הליך הרישוי, ריכזנו השנה לשירותך באתר המועצה את כל המידע שיסייע www.emekyizrael.org.il בידך לקבל רישיון עסק בהקדם;

37

Made with FlippingBook - Online catalogs