מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

אגף חינוך חינוך

החיים של היישוב בתכניות העבודה. גם השנה ובכפוף למגבלות הקורונה, נהנו ילדי הגנים הבוגרים מסל תרבות איכותי בתוך הגן ומביקור

מודרך במוזיאון. במסגרת העיסוק במלאכות קדומות, כל גן קיבל שי סמלי עבור ילדי הגן והצוות. בנושא 'מיניות בגיל הרך' הדרכנו צוותים והורים, וכל הילדים בגנים הבוגרים בעמק צפו בהצגה "יעל שומרת על גופה".

הרחבנו את שירותי האיתור המוקדם וההדרכה במעונות היום למרפאה בעיסוק ודיאטנית קלינית, על בסיס פנייה של מנהלת הגיל הרך היישובית. בתכנון עתידי, אנו עוסקים במיפוי ובתחזיות דמוגרפיות של ילודה בכל ישוב, כדי להתאים את מבני מוסדות החינוך לשינויים בקהילה, באופן מיטבי. נמשיך ללוות את מערכות הגיל הרך ולהיות אוזן קשבת ויד תומכת בהתמודדויות שלהן בגזרות השונות. נפעל בשיתוף פעולה מקצועי, כשטובת כל ילדה וילד לנגד עינינו ולמען יצירת קהילה של מחנכות ומחנכים, שתתמחה בגיל הרך ותוביל. חינוך מיוחד בית ספר 'העמק' המאגד את כיתות התקשורת בבית הספר 'העמק המערבי' ביפעת קיבל, השנה, סמל .21 כיתות ז'-ט' והוא צפוי לצמוח ולתת מענה עד גיל 4 מוסד. בבית הספר 'העמק' ועדות אפיון וזכאות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, שלומדים במסגרות החינוך 250 השנה, התקיימו כ – המיוחד, או משולבים בכיתות הרגילות עם סיוע ותמיכות. אגף החינוך ממשיך לבחון אפשרויות לפתיחת כיתות חינוך מיוחד שיתנו מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, בתוך העמק.

קידום נוער

השנה, תכנית היל"ה של קידום נוער פתחה מחזור ב'. התכנית מיועדת לנערות ונערים שלא מוצאים את שנות 12 מקומם במסגרת בתי הספר התיכוניים ועומדים על סף נשירה. התכנית מאפשרת להם לסיים לימוד ולגשת לבחינות הבגרות על פי יכולותיהם וזאת, בליווי אישי צמוד של צוות התכנית. מעבר למסגרת קידום נוער מחייב תהליך בית ספרי, הכולל ועדה פדגוגית בשיתוף קב"סית המועצה.

5

Made with FlippingBook - Online catalogs