מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

ונוער ילדים

מחלקת הילדים והנוער מובילה ופורצת דרך בתחומה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות, המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, בחירה, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, תרומה לחברה וצמיחה אישית. המחלקה פועלת בשותפות יחד עם מערכות יישוביות, מועצתיות וארציות, למימוש חווית התפתחות והעצמה של הילדים ובני הנוער, למתן שירותים איכותיים בתחום החינוך החברתי, כמענה לצורכי בני הנוער והקהילות, הן ברמה המועצתית והן בזו היישובית. חתירה מתמדת להגעה אל כל הילדים, הילדות, הנערים והנערות – פעילות חברתית לכולם '1 העצמת פעילות תנועות הנוער השונות וחיזוק המותג 'נוער עמק יזרעאל נוער העצמת הפעילות היישובית באמצעות הכשרת רכזי הנוער, מדריכי ו א' – ו' ומנהלי החינוך החברתי ביישובים. התאמת תכנית יישובית לכל מערכת חינוך מקומית חיזוק הקשר עם המערכות היישוביות וחיזוק תחום החינוך החברתי עבודה לפי תכניות עבודה חודשיות ברמת רכזי המחלקה ורכזי הנוער; שימור מסורות, תוך עשייה בטוחה ורלוונטית לבני הנוער הגברת שיתוף הפעולה עם בתי הספר בשיתוף אגף החינוךוהקמת פורום רכזים חברתיים בבתי הספר בעבודה משותפת עם מנהלי החינוך ורכזי הנוער הגברת הסנכרון בין כל מחלקות המועצה, הנותנות שירות כחינוך חברתי; איחוד מחלקת הנוער עם תחום החינוך החברתי (א' – ו') והפיכתה למחלקת ילדים ונוער (א' – יב') חיבור הילדים והנוער לעמק יזרעאל – באמצעות שביל יזרעאל בחינה מתמדת של הפעילות המוצעת על ידי המחלקה שתהא ערכית ורלוונטית לילדים ובני נוער: המשך פעילות המחלקה לצד אתגרי הקורונה חיזוק תנועות הנוער במרחב המועצה – בני המושבים, התנועה החדשה, בני עקיבא, השומר הצעיר ונוע"ם הכנה לשנת שירות היכרות עם שביל יזרעאל – קק"ל הפעלת מועדוני נוער ליווי מערכות נוער יישוביות ;2021 המטרות לאורן פעלנו בשנת

הכשרת רכזי נוער ומנהלי חינוך לתפקידם ביישובים שימור מפעלים אזוריים מסורתיים והקמת חדשים הובלת פורמים מנהלי חינוך, מדריכי א' – ו' פעילות ימי שישי לכיתות א' – ו'

7

Made with FlippingBook - Online catalogs