מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לשנת 2022

Animated publication

דוח

2022 לשנת

סיכום פעילות - מועצה אזורית עמק יזרעאל צילום: עינב קמרון

20 22

ראש המועצה

תושבות ותושבים יקרים, .2022 מוגש לכם סיכום שנתי של פעילות המועצה, בתחומים השונים, במהלך שנת

השקענו משאבים אנו ממשיכים להיאבק בהקמת שדה תעופה מקביל לנתב”ג בעמק יזרעאל. ומאמצים רבים למניעת הקמתו של שדה התעופה בעמק והצלחנו להביא לביטולה של החלטת שקבעה את הקמתו בעמק. אנו ממשיכים לפעול להקמת שדה תעופה בינלאומי 2050 ממשלה מס' אזורי בחיפה, ובשיתוף עם רשויות המרכז והדרום - להקמת נמל תעופה בינלאומי בנגב. מיליון שקלים, שיופנו גם השנה למגוון רחב 435 , ועומד על כ- אושר 2023 תקציב המועצה לשנת של פרויקטים בתחומי החינוך, הפיתוח, הבינוי ולמען שיפור איכות החיים של התושבות והתושבים בעמק. בשנה החולפת, המשכנו לעסוק בהנגשת מידע, יצירת תוכן, הפקת פעילויות ומתן תמיכה כל הגופים המקצועיים במועצה - אגף קהילה ורווחה, קתדרת עמק יזרעאל ועמותת לוותיקי העמק. ותיקי עמק יזרעאל, פועלים לספק לציבור יקר זה שירותי תמיכה, תרבות ופנאי. ממשיך לקדם מערכת חינוך מיטבית בעמק יזרעאל; הפעלת כלל מערכות אגף החינוך במועצה החינוך, בהתאמה לצרכי הת למידות והתלמידים; גיבוש תכנית בינוי רב-שנתית למוסדות החינוך בעמק, על בסיס התחזית הדמוגרפית; הוקם מרכז חקר לחקלאות עתידית בשם 'מאדמה', נפתח בית ספר יסודי נוסף 'דרך התבור' בעין דור, הושקה 'מעבדת הדמיון' בבית הספר 'העמק המערבי' שתשמש כמרחב לימודי אינטראקטיבי וחדשני, בית הספר 'העמק' נכנס למשכנו החדש במתחם משותף עם בית הספר 'עמקים תבור'. בעקבות המועצה פועלת ללא לאות למניעת פגיעה בערכי הטבע ושמירה על ערכי המורשת. הקמת 'ועדה גיאוגרפית קבועה לגבולות ולחלוקת הכנסות' על ידי משרד הפנים, קמה דרישה להעברת אלפי דונמים של אדמה חקלאית מיישובי עמק יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוק עמן בהכנסות מאזורי התעשייה. אנו פועלים בתבונה ובמקצועיות לשמירה על אדמות העמק, החקלאות והשטחים הפתוחים ומעוניינים לשתף פעולה עם שכנותינו למען פיתוח בר-קיימא. על גגות של מבני המועצה ממשיכה לקדם אנרגיה ירוקה באמצעות הקמת מערכות סולאריות ציבור ומגרשי ספורט ברחבי העמק. מערכות אלה מאפשרות חיסכון משמעותי בהוצאות ולשמחתנו, המועצה מייצרת בעצמה את כל החשמל למבני הציבור שלה! נמשך תהליך המעבר לשימוש בכלי רכב חשמליים בקרב עובדי המועצה, והוקמו עמדות טעינה נוספות אלף גופי תאורת לד חסכונית ביישובי המועצה, 12 ברחבת החנייה, בבית המועצה. כמו גם, החלפת כ- אזורי תעשייה, כבישי גישה ומתחמי מועצה, למען התייעלות אנרגטית וצמצום פלטות של גזי חממה. בנוסף, הוקמו בבית המועצה עמדות הטעינה הסולאריות הראשונות בארץ. עמדות אלה, אינן מחוברות לרשת החשמל ולכן מדובר בתועלת אמיתית לסביבה, שתתבטא גם בחיסכון כספי למועצה. פרס הקיימות ואף זכינו במספר פרסים בנושא – אנו ממשיכים להוביל בנושאי הסביבה והקיימות מטעם תאגיד תמיר שיוענק ופרס הרשות הממחזרת ביותר מטעם מרכז השלטון האזורי והאקלים בבית הנשיא. ככלי עבודה. אנו GIS במערכת כחלק מתהליך הדיגיטציה של המועצה, התחלנו השנה להשתמש שוקדים על הנגשת המערכת ליישובים, כחלק ממעטפת השירות הכוללת שהמועצה מעניקה. להרחבת המענים והשירותים לצעירי העמק - הקמנו שני מרכזי צעירים – במנשית זבדה ובגניגר

2

20 22

ראש המועצה

השקעה בדור הצעיר שמפירותיה ייהנו הצעירות והצעירים והקהילות בהן הם חיים. תושבות 40 על פי תוכנית אסטרטגית שנבנתה בפורום שכלל השוויון המגדרי, מתקיים תהליך לקידום ותושבים, נציגות ונציגי מליאה וכן עובדדות ועובדי המועצה, מכל הגילים, המגזרים והיישובים. זאת, על מנת לספק מרחב שוויוני לנשים וגברים, מהגיל הרך ועד בכלל. בכמחצית מיישובי המועצה; הקמת מתקני מבצע בינוי רחב היקף ובתכנון הרחבות אגף ההנדסה ספורט ומבני ציבור ביישובים, שיפוצי קיץ נרחבים במוסדות החינוך השונים, פרויקטים של הנגשת מבנים, פיתוחם ושדרוגם. במועצה מנגישה את השירותים והמענים הניתנים ליישובי המועצה באמצעות מחלקת היישובים בעמק. אשכולות היישובים באזורנו, באמצעות פעילויות ייעודיות שונות במועצה, יחד עם אשכול החיים המשותפים פעלנו בנושא 'גליל העמקים', אליו אנו משויכים. מספקת שירותי תמיכה בתיירני העמק ופועלת לחיזוק הכלכלה המקומית, בייזום מחלקת התיירות וארגון פסטיבלים ואירועי תיירות שונים. המחלקה פועלת למיתוג העמק כעוגן תיירותי עבור מטיילות ומטיילים מכל רחבי הארץ. . השנה, חנכנו את 'הקולנועית' מהגיל הרך ועד גיל הזהב מוצעות לתושבי העמק – פעילויות תרבות שפע באולם המופעים בקיבוץ מזרע וכן, את בית העם המחודש בנהלל, שמצטרף לאכסניה התרבותית בעמק. ציור קיר ענק מקשט את אולם המופעים ביפעת, תערוכות אמנות מקומיות מתחלפות בגלריית המבואה בו, לצד גלריית שירה ועוד. בליווי ובסיוע של צוותי העבודה המסורים במועצה. קהילות העמק פורחות ומשגשגות המועצה תמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות ושפע שירותים, עבורכן ועבורכם. למען שמירה על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים של כולנו!

בברכה, אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ועובדיה

3

www.eyz.org.il

20 22

מנכ"ל המועצה

תושבות ותושבים יקרים, כבכל שנה, אנו גאים להגיש לכם מידע, המסכם את השנה החולפת בעבודת המועצה ולשתף ביוזמות שקידמנו, בתוכניות ובחלומות שקרמו עור וגידים וכבר קיימות בשטח. המשכנו בפיתוח מערכות החינוך, תשתיות היישובים והמועצה, קידום העסקים המקומיים והתיירות, שמירה על שקיפות המידע והנגשתו, פיתוח תחום הסביבה והקיימות, חיבור ושיתוף פעולה בין היישובים לבין המועצה, ובין התושבים ברחבי המועצה. ישיבות של הנהלת המועצה והמליאה. 16 , קיימנו 2022 – בשנת הנהלת המועצה והמליאה מליאת המועצה מורכבת מנציגי כלל היישובים. המליאה הינה הסמכות העליונה והחלטותיה מקדמות את פיתוח המועצה בכל תחומי החיים. סדר היום למליאה נקבע לאחר דיונים מעמיקים בצוותי הניהול במועצה ולאחר בחינה ואישור של הנהלת המועצה. בין הנושאים שאושרו השנה; תקציב המועצה ותקציבי הוועדים המקומיים ביישובים, עבודות ועדת הביקורת של המועצה ושל כל יישוב ויישוב, אישור תב"רים לבניית מועדוני נוער, בניית כיתות בבתי הספר, שיפוצים בכל מוסדות החינוך של המועצה, התקנת מיזוג אוויר באולמות ספורט, אישור דירקטורים בתאגידים השייכים למועצה, 25% , בגובה 2022 אישור צווי מיסים והנחות בצו הארנונה (הנחה חדשה בארנונה, שאושרה לשנת למפקדי מילואים פעילים) וכן, אושרו תבחינים לתמיכות. בראש השנה, התקיימה מליאה חגיגית להוקרת פועלם של מנהלות ומנהלי בתי הספר במועצה, בהשתתפות כל מנהלות ומנהלי בתי הספר במועצה, בהשתתפות כל מנהלות ומנהלי בתי הספר במועצה. אנו מודים לחברי ההנהלה והמליאה, ולאלה הממלאים תפקיד נוסף בוועדות המליאה - על התנדבותם האישית לעשייה החשובה למען כלל תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל. . לפיתוח ישובי המועצה ₪ מיליון 50 אושרה תכנית חומש רביעית בהיקף של כ- אושרה במליאת המועצה ועיקרה טיפול במשימות שהוגדרו: 2022-2026 התכנית המיועדת לשנים חידוש כבישים ביישובים, מתן סיוע לביצוע חוק הנגישות והסרת מפגעי בטיחות. שיועברו ₪ מיליון 50 הטיפול יעשה ברמה המועצתית ובתיאום עם הוועדים המקומיים, בהקצאת להשקעה ישירה ביישובים. בהיותה המועצה האזורית המבנה הארגוני של המועצה עודכן על-פי הצרכים המשתנים, השלישית בגודלה, בארץ. בכל שנה מספר התושבים עולה ובהתאמה, גם השירותים שאנו מספקים. כפועל יוצא מכך, הוקם אגף חדש במועצה - אגף תפעול, המרכז תחתיו את מחלקת התחבורה, רישוי וקידום עסקים, רכש, ארכיון ומחשוב. בנוסף, מונתה מנהלת אגף משאבי אנוש וממונה חירום וביטחון. למחלקת פיקוח ואכיפה הצטרפו פקחים נוספים, לשמירה על השטחים הפתוחים ומניעת מפגעים סביבתיים. בנוסף, מועסק פקח היסעים ייעודי, שנמצא יום יום בשטח ותפקידו לוודא שמירה על בטיחות התלמידות, התלמידים ותחנות ההסעה, ייעול מערך ההיסעים, פיקוח על חברות ההיסעים החיצוניות ועוד. שהיוו כלי מרכזי לניהול הפעילות הנרחבת השנה, המשכנו לעבוד על פי תוכניות עבודה, של המועצה. כלי זה, באמצעותו אנו פועלים, מאפשר שימוש נכון ויעיל בתקציב הציבורי, תיאום בין המחלקות השונות ועבודה ממוקדת לקידום יעדי המועצה.

4

20 22

מנכ"ל המועצה

על מנת לספק לתושבות ותושבי המועצה שירות אנו ממשיכים לפתח את מוקד המועצה, מיטבי ושקוף. המוקד מהווה כתובת מקצועית, המספקת לתושבינו מענה זמין, מהיר ואמין - בכל שעות היממה. דובי נפרדנו ממנהלים ותיקים שפרשו לגמלאות ותרמו רבות למועצה ולעמק: 2022 בשנת מנכ"לית נוקי בן שושן מנהלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי, חיה רביב מהנדס המועצה, ויינגרטן מהנדס אפיק ונה עמותת ותיקי עמק יזרעאל. תודה על תרומתכם הרבה ובהצלחה למחליפיהם: מנכ"לית עמותת ותיקי וליאת בן משה מנהלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי שירה מועלם המועצה, עמק יזרעאל.

תודתי לעובדי המועצה, חברות וחברי המליאה, הוועדים המקומיים, המתנדבות והמתנדבים הרבים ביישובים - על זמנם והשקעתם למען תושבות ותושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל.

בברכה,

צחי אייזנר מנכ"ל המועצה

5

20 22

אגף חינוך

שנת תשפ"ב באגף החינוך עמדה בסימן יציאה הדרגתית ממשבר הקורונה וחזרה לשגרת לימודים ופעילות ברוכה, בעיקר במישורים הבאים:

.01 .02

בשעה טובה, לאחר פעילות ממושכת של המועצה, נפתח בסוף הקיץ בית ספר יסודי חדש בקיבוץ עין דור 'דרך התבור' לטובת ילדי גזית ועין דור. בית הספר הוכן לקליטת התלמידות והתלמידים בזמן קצר ביותר, במאמץ משותף של כל אגפי המועצה. השנה לומדות בבית הספר כיתות א' – ד' והוא מתוכנן כ'בית ספר צומח' (א'-ו'). 'דרך התבור' פועל כבית קהילתי ומשלב בתוכו מרכיבים קהילתיים רבים. במסגרת השאיפה של המועצה לתת מענה נרחב לתלמידות ותלמידי החינוך המיוחד, על גווניו השונים, נעשו השנה שינויים רבים בתחום זה: לתלמידות ותלמידים עם לקויות למידה, נפתחו לראשונה שתי כיתות י', בבית הספר 'קישון' א. במטרה להצמיח בהמשך חטיבה עליונה י'- י"ב. בעתיד, ייתן בית הספר מענה לתלמידות ותלמידים בכיתות ג' –י"ב. לתלמידים עם קשיים רגשיים-התנהגותיים, נפתחו לראשונה באלונים בבית הספר 'מרכז אלון' ב. שתי כיתות עבור תלמידי חטיבת הביניים ובכך, הפך לבית ספר שש שנתי (ז'- י"ב). לתלמידות ותלמידים עם לקות תקשורת בתפקוד גבוה, עבר למשכנו החדש בית הספר 'העמק' ג. והמשופץ בקבוץ מזרע, בקמפוס המשותף עם בית הספר 'עמקים תבור'. בין שני בתי הספר מתקיים שיתוף פעולה לימודי וחברתי. בית הספר 'העמק' הנו 'בית ספר צומח'. השנה, ילמדו בו . חשוב להעלות על 21 תלמידות ותלמידים מכיתות ז'- י' ובעתיד, יינתן בו מענה לתלמידים עד גיל נס את עבודתו של צוות אגף ההנדסה, שבתוך זמן קצר הקים יש מאין. נפתחת כיתה נוספת, שלישית במספר, לתלמידות ותלמידים בבית הספר 'שגיא' בקיבוץ שריד ד. בעלי לקות תקשורת בתפקוד גבוה. בכך, מושלם רצף חינוכי לתלמידי היסודי מכיתות א'- ו'. נפתחה השנה, לראשונה, כיתה המספקת מענה לתלמידות בבית הספר היסודי בשדה יעקב ה. ותלמידים עם קשיים רגשיים-התנהגותיים בכיתות ה'-ז'. זהו מענה ראשון מסוגו בעמק יזרעאל, עבור תלמידי החינוך הממלכתי-דתי. , נפתחה כיתה לתלמידות ותלמידים עם עיכוב התפתחותי בבית הספר 'אופקים' בקיבוץ מרחביה ו. בכיתות א'- ב'. גם מענה זה, הינו ראשון מסוגו בעמק. , נפתח לראשונה גן חדש לחינוך מיוחד, לילדות במתחם בית הספר והגנים במנשית זבדה ז. וילדים עם עיכוב התפתחותי. הגן מצטרף לשני גני החינוך המיוחד, הפועלים בהצלחה בעמק - גן 'תות' בתל עדשים וגן 'רעות' בשמשית. מתוך רצון להרחיב את שיתוף הפעולה עם המרכז למשפחות מיוחדות באגף קהילה ח. פעלנו בשיתוף העובדות הסוציאליות האחראיות, על מנת להעניק מענה מיטבי למגוון ורווחה, הצרכים. לצורך זה, הופק פלייר המאגד בתוכו את כל הפרטים של בעלי התפקידים, המענים וקישורים לאתרים אינטרנטיים רלוונטיים.

6

20 22

אגף חינוך

.03

מרכז המאדמ"ה מתוך אמונה בחשיבות החינוך הטכנולוגי-מדעי, בדגש על חקלאות מקיימת וקיימות, הוקם בנהלל מרכז המאדמ"ה, שפועל בשיתוף החווה החקלאית בנהלל, בית הספר ויצ"ו נהלל, המועצה, משרד החינוך, וחוות 'נווה יער'. מטרת המרכז לקדם עבודות חקר בנושאים אלו. במרכז ילמדו תלמידות ותלמידי חטיבות הביניים מבתי הספר במועצה, תלמידי תיכון יבצעו בו עבודות חקר באותם נושאים, ויינתנו קורסי העשרה ומצוינות לתלמידות ותלמידים מרחבי העמק. הגיל הרך והגנים מחלקת הגיל הרך והגנים נותנת מענה למסגרות החינוך ביישובים עבור פעוטות וילדים, שנים. המחלקה מלווה את מנהלות הגיל הרך באופן שוטף, בהפעלת מעונות 6 מגיל לידה עד היום וגני הילדים ובשיתוף פעולה עם מנהלי היישובים ואגודות החינוך. בעזרת מחלקות המועצה, גם השנה קיימנו הדרכות לצוותי החינוך, בנושאים פדגוגיים-התפתחותיים, הקול ההורי, איכות הסביבה, אמנות, בריאות, בטיחות ומנהלה. מחלקת הגיל הרך והגנים מכבדת ומשמרת את האקולוגיה היישובית של כל קהילה ומשלבת את אורחות החיים של היישוב בתכניות העבודה. גם השנה, נהנו ילדי הגנים הבוגרים מסל תרבות איכותי בתוך הגן ומביקור מודרך במוזיאון. במסגרת העיסוק במלאכות קדומות, כל גן קיבל שי סמלי עבור ילדי הגן והצוות. בנושא 'מיניות בריאה ומוגנות מינית בגנים' הדרכנו צוותי גנים וכל ילדי הגנים הבוגרים בעמק צפו בהצגה 'יעל שומרת על גופה'. המשכנו לספק שירותי איתור מוקדם והדרכה במעונות היום והקמנו את 'צוות הגיל הרך'- קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ודיאטנית. צוות זה מבקר תדיר במעונות היום. קידום נוער . התכנית מיועדת לנערות 3 השנה, השלימו את תכנית היל"ה לקידום נוער בוגרי המחזור ה- ונערים שלא מוצאים את מקומם במסגרת בתי הספר התיכוניים ונמצאים על סף נשירה. שנות לימוד ולגשת לבחינות הבגרות, על פי יכולותיהם. 12 התכנית מאפשרת להם להשלים זאת, בליווי אישי צמוד של צוות התכנית. מעבר למסגרת קידום נוער מחייב תהליך ביתספרי, הכולל ועדה פדגוגית בשיתוף קב"סית המועצה. השירות הפסיכולוגי-חינוכי פסיכולוגיות ופסיכולוגים, אשר נותנים 30 השירות הפסיכולוגי של עמק יזרעאל מונה מענה למסגרות החינוכיות, החל מגיל הגן, דרך בתי הספר היסודיים והחטיבות הביניים ועד בתי הספר העל יסודיים. ייעודו של השירות הפסיכולוגי-חינוכי הנו לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידות והתלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש

.04

.05 .06

7

20 22

אגף חינוך

ברמת מערכת החינוך, הקהילה והמשפחה - בעתות שגרה, משבר וחירום. השירות הפסיכולוגי חינוכי מיועד לתלמידים, הורים, צוותי חינוך וגורמים קהילתיים, לשם הערכת הצרכים והתאמת דרכי ההתערבות, בכל הרמות. עם דעיכתו של משבר הקורונה אנו מתמודדים עם ההשלכות ארוכות הטווח של משבר זה, שבאות לביטוי בכל הגילים. השנה, אנו מרחיבים את המענים הטיפוליים לילדות וילדים בתוך בתי הספר, באמצעות תגבור שעות הפסיכולוגים בבתי הספר. אנו עושים מאמץ לאיתור קשיים ובעיות בתפקודם של התלמידים ובונים מודלים לסיוע הוליסטי. במקביל הרחבנו את המענה של השירות הפסיכולוגי הפרטי (שפ"ם) במטרה להיענות למגוון הצרכים. תכנון עתידי השינויים הדמוגרפיים המהירים ביישובי העמק, מחייבים אותנו להיערך לבאות, בתחום החינוך. לשם כך, אנו פועלים לקידום בינוי נוסף שיאפשר את הרחבת בתי הספר התיכוניים 'ויצ"ו נהלל', 'העמק המערבי' ו'עמקים תבור' ובמקביל, בוחנים תכנית להקמת תיכון רביעי במועצה. אנו לקראת בנייתו של קמפוס חדש לבית הספר 'דמוקרטי בעמק' (א'- י"ב). בנוסף, אנו בוחנים שינויי מיפוי אפשריים בבתי הספר היסודיים והתיכוניים, בהתאם למציאות הדמוגרפית המשתנה.

.07

צילום: שאול רחמים

8

20 22

ילדים ונוער

מחלקת הילדים והנוער מובילה ופורצת דרך בתחומה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות, המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, בחירה, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, תרומה לחברה וצמיחה אישית. המחלקה פועלת בשותפות יחד עם מערכות יישוביות, מועצתיות וארציות, למימוש חווית התפתחות והעצמה של הילדים ובני הנוער, למתן שירותים איכותיים בתחום

החינוך החברתי, כמענה לצורכי בני הנוער והקהילות, הן ברמה המועצתית והן בזו היישובית.

2022 המטרות לאורן פעלנו בשנת חתירה מתמדת להגעה לכלל הילדים והילדות, הנערים והנערות באמצעות פעילות חברתית ותנועתית. ההעצמה הפעילות היישובית על ידי הכשרת רכזי הנוער, מדריכי א' – ו', מנהלות ומנהלי החינוך. שילוב ילדות וילדים עם צרכים מיוחדים בפעילויות ובטיולי המחלקה, כחלק ממערך הילדים והנוער.

קידום החיבור ושיתופי הפעולה בין היישוב – בתי הספר התיכוניים – מחלקת ילדים ונוער. פרויקטים משותפים, בהובלת רכזי הנוער, במסגרת פעילות בית ספרית. חיזוק התנועות במרחב המועצתי – עבודה משותפת ומהודקת על

כל התנועות ונציגיהן במחלקה – בני המושבים, התנועה החדשה, השומר הצעיר, בני עקיבא ונוע"ם. בימים אלו, נכנסת תנועת נוער עתידנא - למנשית זבדה. מיגור התנהגות סיכונית בעזרת תכנית ופרויקטים מחלקתיים – קבוצת שטח יזרעאלית, סיירת מחצלות, תכניות מניעה וסיכון. חיבור התחום החברתי של ילדי א' – ו' לפעילות המחלקתית של ילדי ז' – י"ב, ולא רק בתנועות הנוער. עידוד ובניית תהליכי עבודה לקידום החינוך החברתי ביישובים א' – י"ב. התמקדות בשכבה הבוגרת. בשנה הבאה המשך עבודה להגברת החשיפה לפעילות החברתית והתנועתית, והגעה לכל ילד וילדה, נער ונערה.

9

20 22

ילדים ונוער

הגדרת תפקיד של אחראי/ת תחום שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בתוך המחלקה, למען שילובם בפעילות המחלקה. חידוד ומיקוד הפעילות החברתית א' – ו' – פעילות ימי שישי, הכשרה וליווי של המדריכות והמדריכים, אירועי שיא, קייטנות ועוד. הגדלת אחוזי ההשתתפות בפעילות הנוער (ז' – י"ב) במרחב התנועתי והחברתי. חיזוק ושמירת הקשר עם בתי הספר התיכוניים והיסודיים דרך רכזי ורכזות המעורבות החברתית. הרחבת היצע המענים לבני ובנות הנוער ויצירת אלטרנטיבות תהליכיות – תהליך ט', תהליך י"ב, קבוצת שטח, הכנה לצבא והיערכות למכינות ושנת שירות. הפעלת תוכניות מניעה להתנהגויות סיכוניות . דיוק הקשר עם מערכות החינוך הבלתי פורמליות ביישובים וליוויו. הכשרה מקצועית והעברת תכנים לבעלי התפקידים השונים: ועדות נוער, מנהלי חינוך, רכזי נוער ומדריכי א' – ו'. קיום טיולים ערכיים ומשמעותיים לחניכות והחניכים בכל שכבות הגיל. קיום פורום ש"ש של כל התנועות הפועלות במרחב המועצתי למען יצירת קול אחיד, גיבוש,

משמעות וקידום נושאים משותפים. חיזוק תנועות הנוער ביישובים וייצובן.

10

20 22

בית האמנויות

בבית האמנויות למוזיקה ומחול, התלמידות והתלמידים נהנים מלימודים ברמה גבוהה, מכיתה א' ועד מסלול בגרות במחול ובמוזיקה. בנוסף, מתקיימת קשת רחבה של פעילויות העשרה; תזמורות, מקהלות, הרכבים קאמריים, הרכבים לנגנים בסגנון הג'אז, האתני והמוסיקה הקלה, קונצרטים ומופעים, כיתות אמן, סדנאות ועוד. מרכז המחול

מרכז המחול בבית האמנויות עמק יזרעאל הנו גוף המחנך למחול ופתוח לכל ילד וילדה. בזכות היחס האישי והמורים המקצועיים, הצליח בית הספר למצב את עצמו כבית ספר מקצועי, ששמו הולך לפניו. מגמת המחול היא מהגדולות בארץ!

במרכז המחול מתקיימים, בכל שנה, מופעי עבודות אישיות של תלמידות ותלמידי כיתות י"א-י"ב, מופעי סוף שנה, סדנאות אמן וכנסים ארציים. קיימות שלוחות מחול בשמשית ובגבעת אלה. מרכז המוזיקה

במרכז המוזיקה מתקיימות במהלך השנה כיתות אמן וסדנאות עם אמניות ואמנים מהארץ ומחו"ל; 'במה פתוחה' לתלמידי מרכז המוזיקה; מסלול למצטיינות ומצטיינים בחטיבת ביניים ומגמת בגרות במוזיקה; תכנית העשרה, הכוללת נסיעות לקונצרטים ולמופעי אופרה; תכנית 'נגן-לי' –מפגש עם אמניות ואמנים וקיום קונצרטים בבתי ספר; כנס מקהלות לתלמידות ותלמידים בבתי ספר יסודיים, בשיתוף עם אגף החינוך.

שלוחות מוזיקה פועלות ביישובים: נהלל, הושעיה, שמשית, אחוזת ברק, הרדוף וגבעת אלה.

11

20 22

בית האמנויות

תכנית 'בית ספר מנגן' – מתקיימת בבתי ספר: נתיב בהושעיה, רעים בשמשית, יחד בגבעת אלה, תלמידות 600 מרחבים בכפר יהושע, יסודי בשדה יעקב, שגיא בשריד ואל-רואאה במנשיית-זבדה. כ ותלמידים לומדים נגינה על מגוון רחב של כלים. במהלך יום הלימודים, תורמים לתרבות הבית ספרית ומשתתפים בכנסים אזוריים במהלך השנה. תכנית ניצנים המועצה, באמצעות בית האמנויות, מפעילה את תכנית ניצנים של משרד החינוך.

משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות, החל מסיום יום הלימודים. זאת, במטרה לספק מענה חינוכי איכותי לצורכיהם השונים של המשתתפים, ובין היתר גם להקל בנטל.

הקצבת משרד החינוך נעשית על-פי הדירוג ) במודל של 8 הסוציואקונומי של הרשות (דירוג תעריף לילד משתתף (לא החזר להורים, כמו בפעוטונים). התכנית מחולקת לשניים: (צהרוני א'-ב' בהפעלת היישובים) – המועצה היא החוליה המקשרת בין 1.9-30.6 . ניצנים בשוטף 1 היישוב לבין משרד החינוך. . ניצנים בחופשות (קייטנות). 2 ילדות וילדים. 550 ישובים, בהשתתפות 16 פעלו במועצה 2022 במהלך שנת קייטנות בית האמנויות הפעיל קייטנות 2022 במהלך בחופשת פסח, החופש הגדול וחופשת חנוכה. בחופשות חנוכה ופסח, הקייטנות פעלו תחת ניצנים בחופשות (בית הספר של החגים) בשני אופנים: הפעלה ישירה על ידי בית האמנויות בבתי הספר היסודיים, והפעלה עקיפה ביישובים, בסבסוד משרד החינוך. 682 בתי ספר, שהפעילו 8 בחופשת פסח פעלו ילדות וילדים. 633 בתי ספר שהפעילו 5 בחופשת חנוכה פעלו ילדות וילדים. 451 ישובים שהפעילו 10 ילדות וילדים. בנוסף, פעלו בחופש הגדול, בית האמנויות הפעיל פעילות משני סוגים – בית הספר של החופש הגדול מטעם משרד החינוך, וקייטנות תוכן - קייטנות המועצה. ילדות וילדים בכיתות א'-ג'. 1,170 בתי ספר שהפעילו 12 בבית הספר של החופש הגדול פעלו קייטנות התוכן פעלו במספר תחומים שונים: חלל, רובוטיקה, טבע, אתגר ומחזמר. ילדות וילדים. 150 בקייטנות התוכן לכיתות ד'-ו' לקחו חלק בנוסף, בית האמנויות הפעיל את הקייטנה לילדות וילדים עם צרכים מיוחדים - 'כיף מיוחד לי בעמק' ילדות, ילדים, בוגרות ובוגרים עם צרכים מיוחדים. 35 ובה השתתפו

12

20 22

צעירים ומלגות

המועצה האזורית עמק יזרעאל רואה חשיבות רבה בטיפוח דור העתיד שלה. 18- השנה הקמנו שני מרכזי צעירים, כדי לתת מענה לצעירות והצעירים במועצה בגילי - מרכז הצעירים בכפר מנשית-זבדה. 'סנבור' - מרכז הצעירים בקיבוץ גניגר ו 'שטוצר' : 40

למרכזים שתי מטרות: האחת - לאפשר את מימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר וצעירה, והשני - לייצר קהילת צעירים חזקה שתורמת לתחושת השייכות בעמק. המרכזים מספקים מענה לצעירות וצעירים במגוון תחומים, בהתאם לשלבי החיים השונים, בהם נמצאים וניתנים במסגרת ליווי אישי וקבוצתי. בין השירותים שלנו: הכוונה לחיילות וחיילים משוחררים, ייעוץ בנושא השכלה הכולל מבחני אדם מילוא, תעסוקה ופיתוח קריירה, מגוון סדנאות והרצאות לרכישת מיומנויות ! fun חיים, העשרה ו- אז מה היה לנו השנה? מלגות ללימודים! 160 הענקנו יותר מ-

- קיימנו הרצאות וסדנאות בנושאים מגוונים, כגון: התמודדות עם הפרעות קשב וריכוז בקרב 'שטוצר' סטודנטים, 'הטיול הגדול' למשוחררי צה"ל, ניהול זמן לסטודנטים, במה פתוחה לצעירים אמני במה (כחלק מאירועי 'לילה לבן'), התנהלות כלכלית, מסיבת סיום שנה לסטודנטים ועוד. - קיימנו סדנה בת שלושה מפגשים של הכנה לאקדמיה, שכללו סיור באקדמיה. פתחנו חוגי 'סנבור' ספורט שונים במסגרת אורח חיים בריא בכפר, קידמנו את נושא הבטיחות והביטחון בכפר ועוד. התכניות במרכזים בהובלת מלגאיות ומלגאים, שעוסקים במעורבות חברתית ופיתוח פנאי לצעירות והצעירים בעמק, כחלק ממלגת לימודים. צעירות וצעירים, המשתלבים באחד 16 כפר הצעירים שלנו בקיבוץ גניגר התרחב והיום מתגוררים בו משלושה מסלולים: צעירות וצעירים שעובדים בחינוך ביישובי המועצה (רכזי ורכזות נוער, מדריכות ומדריכים, סייעות וסייעים בגני ילדים)

סטודנטיות וסטודנטים שמקבלים מלגת מעורבות חברתית תמורת שעות התנדבות בפרויקטים חברתיים, במועצה סטודנטיות וסטודנטים שעובדים בתפקידי חינוך, במקביל ללימודים

רוצות לשמוע עוד? רוצים להצטרף? לפרטים נוספים: , מנהלת תחום הצעירים עדי מנצור אדליס 054-3005363

צעירות וצעירי הכפר נהנים מחיי קהילה צעירה ומשתלבים גם בחיי הקהיל בקיבוץ גניגר.

13

20 22

הרשות לביטחון קהילתי

הרשות לביטחון קהילתי מציעה מגוון שירותים ומענים, הניתנים בהתאם לצורך שעולה מהשטח, החל מסדנאות, הרצאות והכשרות, דרך כנסים מקצועיים וכלה בפעולות מניעה שונות, שמטרתן מניעה והתמודדות עם תופעות שונות של אלימות; שימוש בסמים, שתיה לא מבוקרת של אלכוהול ופשיעה. רשת המענים שהרשות לביטחון קהילתי מציעה, מתמקדת בקבוצות גיל שונות בקהילה; ילדים והורים, בעלי תפקידים בקהילות, מדריכי מוגנות בבתי ספר ופעולות יזומות, שמטרתן העיקרית היא העלאת מודעות בקהילה לסימני אזהרה ומתן מידע בנוגע לדרכי הפניה לעזרה וטיפול. הרשות לביטחון קהילתי ממשיכה ליצור ולקיים שותפויות, בשיתוף עם מחלקת הביטחון במועצה ומשטרת ישראל, הרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים), אגף החינוך ובתי הספר במועצה, בעלי תפקידים ומתנדבים ביישובי המועצה, אגף קהילה ורווחה, מחלקת הנוער, מחלקת היישובים, מחלקת הספורט ועוד. השנתיים האחרונות, הפכו את עבודת המניעה וההתמודדות למורכבת יותר ולצד זאת, הרחיבו את מעגל השותפים בהתמודדות. אנו חווים עליה במספר הדיווחים והפונים המביעים רצון מפגשי 'שולחן עגול' כונסו בשיתוף בעלי תפקידים ביישובים, לחשיבה רב מערכתית 20 יותר מ- על מתן מענה בנושאי מניעה והתמודדות ביישוב. במסגרת התכניות שנבנו בשיתוף, הובאו ליישובים סדנאות עבור הורים ונוער והכשרות לאנשי מקצוע. כנסים התקיימו בשיתוף גורמים רלוונטיים 8 כנסים ומפגשי הכשרה לבעלי תפקידים בקהילה 8 במועצה, ביניהם כנסים משותפים בתחומי מומחיות שונים, כגון: הכשרה לרכזי הנוער בנושא חינוך למיניות בריאה, כנס מקצועי לבעלי תפקידים בנושא טיפול באלימות במשפחה בראייה מערכתית, בשיתוף המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות באגף קהילה ורווחה, ועוד... הכשרות וסדנאות לקהל הרחב – סדנת אבות לילדים צעירים על אתגרי האבהות והחיים, סדנאות ביישובים, בתחומים שונים, להורים ונוער, כגון: מיניות בריאה, שתיית אלכוהול, שימוש בסמים וגלישה בטוחה ברשת. פעילות מדריך/ה מקצועי/ת המהווה חלופה לשעות הפנאי וכלי משמעותי לחיבור בין בנות ובני מיישובי המועצה, בשכבות 22 נוער לבין מערכות החינוך החברתי ביישובים. פעילות כזו התקיימה ב- גיל שונות ובנושאים נרחבים. שיפוץ שישה מועדוני נוער במסגרת "מועדונים בתנופה" בשיתוף מחלקת נוער. בתי ספר. במסגרת תפקידם, 12 מדריכי מוגנות ב- 13 תכנית המוגנות בבתי הספר של המועצה כוללת מדריכות ומדריכי המוגנות נמצאים במרחבי בתי הספר ומהווים כתובת נוספת, בלתי פורמאלית, עבור התלמידות והתלמידים. קבוצות 'הורים ערים' - קבוצת הורים מתנדבים, 8 'הורים ערים' - במהלך הקיץ, הוקמו במועצה המסיירים באזורי ההתכנסות של הנוער ביישובים. אלה מהווים אוזן קשבת ויד מכוונת לבנות ובני נוער ובעצם נוכחותם, הורים אלה מהווים מכפילי כוח לפעולות מניעה, פיקוח, אכיפה והעלאת תחושת הביטחון בקהילה. פניות למרכז הגישור אשר קיבלו מענים מגוונים: ייעוץ ליישוב הסכסוך, תהליכי גישור, 40 כ- תהליכי שיח ודיאלוג קהילתי. להיות פעילים בנושא. 2022 במהלך שנת

14

20 22

הרשות לביטחון קהילתי

בבתיה"ס התיכוניים והיסודיים התקיימו פעילויות מניעה שונות – בתחומים שונים כגון: התמכרות למסכים, מיניות בריאה, אלכוהול וסמים, נהיגה בטוחה ועוד... יישובים ברחבי המועצה מתוך מטרה ליצירת 25 בחופשת הקיץ פעלה תוכנית "סיירת מחצלות" ב- פעילות חלופית לשעות הפנאי עבור בני נוער, פיקוח נוסף על הנעשה בשעות הלילה ביישוב, מתן מענה על ידי דמות בוגר משמעותית ואיתור בני נוער בסיכון. 2023 מבט לשנת המשך פעילות מניעה בנושאים מרכזיים של התנהגויות סיכוניות – שימוש בחומרים מסוכנים, מיניות בריאה ואלכוהול ושתיה מופרזת – ובניית תוכנית מקיפה הכוללת, את בתיה"ס, ההורים, צוותי החינוך בביתה"ס וצוותי חינוך בלתי פורמליים ביישובים. בניית צוותי מוגנות ביישובים, תוך הכשרה וליווי צמוד. הכשרה לנציגות צוותי מוגנות וממונות הטרדות מיניות ביישובים בשיתוף המרכז לסיוע נפגעות תקיפה מינית ושוויון מגדרי במועצה. המשך הרחבת מספר 'שומרי הסף' במועצה - מתנדבים ובעלי תפקידים שיוכשרו בנושאים שונים ויהוו מקור לפיקוח חברתי, או הפניה לסיוע מקצועי, במידת הצורך. הרחבת העשייה של הרשות לביטחון קהילתי לקהלי יעד נוספים, דוגמת קשישים וותיקים.

15

מחלקת הספורט ועמותת כחול לבן

20 22

מחלקת הספורט במועצה הינה הזרוע הספורטיבית שלה. המחלקה אחראית על גיוס משאבים ותמיכות לטובת הפעילות ולשם הקמה ושדרוג של מתקני ספורט במועצה, במוסדות החינוך וביישובים. בנוסף, המחלקה מפעילה מערכת חוגים ענפה בענפי ספורט מגוונים ומעודדת את הציבור הרחב לעסוק בספורט, כחלק מקיום אורח חיים פעיל ובריא. : 2022 פעילות בשנת אירוח תחרויות ארציות סיף | התעמלות מכשירים | כדורגל | כדורסל נשים עממי ותחרותי | כדורסל לנערים כדורעף | שחייה אירועים קהילתיים חברתיים לילדי העמק בנהלל – בשיתוף מחלקת ילדים ונוער. SPORT NIGHT * * ליגת קיץ כדורסל לנוער ע"ש עמי גורדון ז"ל - גבעת אלה במקום הראשון. * ליגת קיץ קט רגל לבוגרים ע"ש אסף פוקס ז"ל – הסוללים זכו במקום הראשון. בתי ספר יסודיים. 11 * טורניר כדורסל לבתי ספר – בהשתתפות * בשיתוף עם מחלקת היישובים ותכנית 'אפשרי בריא', נפתחו חוגי שחיה, כדורגל ואופניים במנשית זבדה ובסואעד חמירה. ברחבי המועצה – STREETBALL * שמשית, הושעיה, אלוני אבא, אחוזת ברק ונהלל.

32 * הענקת מלגות לספורטאים מצטיינים– ספורטאיות וספורטאים (שש עשרה בנות וששה עשר בנים). * 'מתמסרים לקהילה' – טורניר כדורגל וכדורסל לילדות וילדים עם צרכים מיוחדים. השתתפות באירועי דגל אזוריים וארציים משתתפות ומשתתפים. 1,200 - * 'הר לעמק' כ משתתפות ומשתתפים. 2,000- * גלגלים של תקווה כ משתתפים. 1,200 – * 'לרוץ איתה' לזכר טליה שואן

משתתפות ומשתתפים, בשיתוף כפר תבור וגליל תחתון. 350 * טריאתלון התבור השני – משתתפות ומשתתפים. 1,000 - * סיוע בטורניר טניס 'אביב' לזכר אביב מגבעת אלה – כ 150 קבוצות מעמק יזרעאל - 12 * טורניר כדורשת 'שווה ביותר' לכבוד יום האישה – משתתפות, בשיתוף עם מחלקת היישובים. משתתפות 1,500- * השתתפות במירוץ 'בשביל הגיבורות' בשיתוף עם עיריית עפולה – כ ומשתתפים. קידום מתקנים חדשים, תוך ראייה שיפוץ אולמות הספורט והקמת מגרשי ספורט חדשים - כוללת של גודל המועצה.

16

קידום בריאות

20 22

המחלקה לקידום בריאות במועצה יוזמת ומקדמת פעילויות, שמטרתן לשפר את בריאותם של תושבי המועצה. השנה, צוות המדור התרחב והחלה לעבוד גם תזונאית רשותית, שפועלת לקדם את נושא התזונה במועצה. אנו פועלים לקידום הבריאות במספר מסגרות. בכל מסגרת, הפעילות מותאמת לקהל היעד. , 2022 ישובים קיבלו מהמועצה תמיכה כספית במהלך שנת 23 - ישובים מקדמי בריאות לטובת קידום אירועים ופעילות בנושאי בריאות ביישובים. עידוד פעילות גופנית ביישובים: עזרה בהקמת שבילי פעילות, שיעודדו ילדות התקיימו סדנאות מועדוני יולדות - במועדוני יולדות ביישובים, בנושאים הבאים: טעמים ראשונים, תזונה בעת הנקה, פעילות גופנית לנשים אחרי לידה, חזרה לתעסוקה, חוסן, יוגה, עידוד הנקה. תוכנית קידום בריאות מקיפה במנשית זבדה ובסואעד קידום בריאות ביישובים הבדואים - חמירה. אנו מסבסדים חוגי ספורט למגוון גילאים וסדנאות, בנושאי בריאות שונים. פרויקט 'מדריך מקצועי' ו'סיירת מחצלות', בשיתוף מחלקת הנוער והרשות - חינוך חברתי לביטחון קהילתי, טורניר כדורסל לנוער, בשיתוף מועדון הכדורסל ועוד. - ליווי תזונתי והכשרה בנושאי תזונה, לצוותים החינוכיים במערכות הגיל הרך. מערכת החינוך קיום יום בריאות, העלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד. - עובדי מועצה סבסוד חוגי פעילות גופנית לוותיקות וותיקים, בשיתוף עמותת ותיקי עמותת ותיקי העמק - העמק. סדרת מפגשים, במסגרת תכנית חוסן לוותיקים, קבוצת טבע תרפיה, קבוצת תכניות חוסן - וילדים ביישובים לקפוץ לרוץ, לנוע. עזרה בהקמת קבוצות ריצה ביישובים.

כדורגל לילדים ונוער המתקשים ביצירת קשרים חברתיים, תוכנית 'רוח גבית' - פעילות ימית משותפת הורה-נער/ה. מפגשים בנושא תזונה במרכז הקליטה קליטת עליה - לעולות והעולים מחבר העמים. במהלך השנה, העלאת מודעות לנושאי בריאות - נערכו מספר קמפיינים לקידום נושאי בריאות שונים, כגון: עידוד הנקה, מניעת סרטן השד וכד'.

17

20 22

תחבורה

מחלקת התחבורה מספקת שירות למחלקות רבות במועצה בשגרה (חינוך, נוער, ספורט, קתדרת עמק יזרעאל, תרבות ועוד) ליישובים במועצה ולגופי הסמך - בית האמנויות ועמותת הספורט כחול לבן. תלמידות ותלמידים מוסעים מידי 6,500 - כ מוסדות החינוך 40 יום, הלוך ושוב, לכ- הרגיל בעמק. ההסעות מבוצעות באמצעות אוטובוסים צהובים, בגיבוי קבלנים 15 חיצוניים, לפי הצורך. בימים כתיקונם, אנו מסיעים את תלמידינו לפעילויות יום, כגון: סל תרבות, החווה החקלאית ועוד. מערך ההסעות נבנה בתיאום עם אגף החינוך, מוסדות החינוך ונציגי היישובים.

הינו שינוי שעות פתיחת 1.9.22 מהלך משמעותי שבוצע בשיתוף צוותי בתי הספר והחל ב - יום הלימודים, כחלק מהיערכות למצב התעבורה בעמק – תכנית שזכתה להצלחה מרובה בקרב ההורים, התלמידים וצוותי החינוך בתי הספר. גויס פקח היסעים, לתגבור יכולת הפיקוח והבקרה על מערך ההסעות. מלווות 75 מוסדות חינוך בעמק ובסביבה, בליווי 100 תלמידי החינוך המיוחד נוסעים לכ- 500 ומלווים, המועסקים על-ידי המועצה. מערך ההסעות פועל על פי הנחיות משרד החינוך בכל הנוגע לבטיחות וביטחון. אוטובוסיםי צהובים חדשים. 4 נרכשו בטיחות בדרכים מטה הבטיחות בדרכים נועד להגביר את המודעות בנושא בטיחות בדרכים, בקרב תלמידי המועצה ותושביה ולהאיר את עיני הכלל בנושא מפגעים בטיחותיים. זאת, על-ידי קיום פעילות שוטפת בבתי הספר ושיתופי פעולה עם מחלקות המועצה. בראש המטה לבטיחות בדרכים עומד ראש המועצה, ומנהל המטה עובד בכפיפות מקצועית לרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים). מנהל המטה מבקר בבתי הספר היסודיים, נפגש עם תלמידות ותלמידים ומשוחח על חשיבותם של נושאים מהותיים בתחום; חגירת חגורות בטיחות, חבישת קסדה ומיגון נוסף בעת רכיבה על אופניים, קורקינט וכד'.

מתקיים שיתוף עם השיטור הקהילתי בהסברה משותפת, בבתי הספר ובגני החובה, הסברה לקהילה ובמקרי הצורך, גם אכיפה, בשיתוף את"ן מתחנות המשטרה במוקדי סיכון ביישובים, בקרבת בתי ספר וגני ילדים.

18

תרבות, תרבות יהודית וסל תרבות

20 22

באמצע השנה, חזרנו לקיים פעילויות תרבות באולם וברחבי העמק. למרות הקורונה, הייתה גדושה בעשייה תרבותית מרגשת ומשמחת, עם משתתפים 2022 הצלחנו שנת רבים מכל רחבי העמק והאזור: אירועי 38 – בחודשים יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר התקיימו כ- קיץ יזרעאלי תרבות ביישובי המועצה, באמצעות תקציב שגוייס ממשרד התרבות ומהמועצה - סך . ניתנה העדפה ותקצוב נוסף ליישובים שבחרו אמנים מהעמק. ₪ אלף 250 ההשקעה בפרוייקט: הגלריה לאמנות וחדר ההנצחה המועצתי ארחו חמש תערוכות במבואת אולם המופעים ביפעת, אמנות של אמנים מהעמק, במסגרת פרויקט אוצר אורח. המועצה מקדמת ותומכת בגלריות, ביניהן: מירווח בהרדוף, הגלריה לאמנות עכשווית בעין דור, בית חנקין בכפר יהושע. החלו השנה לפעול באולם ארבע תכניות עשירות של מנויי תיאטרון, הורים וילדים ומחול המופעים ביפעת. לאורך השנה, הצענו לקהל המנויים הצגות שלא במסגרת מנוי. באולם המופעים יפעת, עם אמניות ואמנים מובילים קיימנו סדרת מופעים 2022 לאורך בישראל. כמדי שנה: קיימנו את ערב 'שרים לזכרם' לזכר חללי העמק, ערב הוקרה למתנדבים והענקת פרס העמק ע"ש גדעון צימבל ז"ל. התקיים במלואו ובהצלחה רבה, עם מופעים מוצלחים ועתירי 2022 פסטיבל חלב ודבש מרבית גני הילדים בעמק ביקרו בתערוכת אמני העמק קהל, שנתנו מענה לקשת רחבה של גילים. אמניות ואמנים מהעמק. 60 במסגרת הפסטיבל. בתערוכה הציגו כ- ארבעה מופעי קיץ התקיימו באמפי

נהלל וכן, מופעי 'בימות פיס' של מפעל הפיס, עם אלפי משתתפים: חנן בן ארי, שירי מימון, עידן עמדי עם דקלה ואביב גפן עם היהודים. גם השנה, המחלקה העניקה תמיכה ביישובים. כספית לחבורות הזמר והמחול כמידי שנה, מחלקת התרבות ערכה אירועים בהם משתלבות חבורות הזמר המועצתיות וחבורות המחול. המחלקה מקדמת יוזמות מקומיות

המעניקות במה לאנשי העמק. השנה התקיים ערב משותף ללהקת המחול 'צוותא בתחום התרבות, יזרעאל' ולהקת 'פינה בעמק', לציון חמישים שנה לצוותא יזרעאל. במועדון הסוללים, התקיים ערב שירי תנ"ך בהובלת חבורת הזמר 'קולות שלובים בעמק'. – פיסול בברזל ובחוטי ברזל. בבית המועצה משולבות יצירות של אמני העמק וכן, מופעי תרבות יהודית, במימון המועצה. מופעים להורים וילדים התקיימו ביישובים 60 כ- – ערבי הוקרה לוותיקות וותיקים ביישובי המועצה התקיימו באחוזת ברק 'זהב בצוותא' מיזם

19

תרבות, תרבות יהודית וסל תרבות

20 22

ובעדי, באמצעות מפעל הפיס, מחלקת התרבות ובשיתוף עמותת ותיקי העמק. הצגות ילדים, אירועים ומפגשים התקיימו בספרייה האזורית בנהלל. סדרות קונצרטים נפתחו שתי של 35 בבית העם בנהלל (עונה השחרית האהובה והמוכרת בגניגר, שעברה לבית העם המשופץ) .) 32 ובקיבוץ גזית (עונה טיולים מגוונים של החוג לידיעת מיסודו של מנחם זהרוני ז"ל. הארץ – התקיים באמפי נהלל עם מופע רב משתתפים של שולי רנד ונתן חודש המורשת היהודית גושן. מלגות כותבים ליוצרות ויוצרים מהעמק. 16 הוענקו השנה בשיתוף הספרייה האזורית בנהלל, תוכנית 'סל תרבות' התקיימה במלואה בכל גני הילדים הבוגרים של העמק וכן, השנה הרחבנו גני ילדים בעמק נהנים מתרבות איכותית ומותאמת לגילם. 85 את התוכנית גם לגנים הצעירים, סה"כ תוכנית אזורית תוכנית 'סל תרבות' התקיימה במלואה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים - באולמות, לגילים השונים. באמצעות קול קורא של מפעל הפיס, מחלקת התרבות יחד עם ועדת היגוי ציבורית, הובילה יצירת ציור קיר ענק בחזית אולם המופעים ביפעת – פרוייקט 'למעלה' של מפעל הפיס. הציור הושלם לקראת ראש השנה תשפ"ג ומפאר את חזית האולם שלנו. מחלקת התרבות החלה השנה להפעיל את בית הקולנוע במזרע, הציבור בחר את השם לקהלים מגוונים, ביניהם גם סרטי סרטים 160 הוקרנו בו כ- 2022 'הקולנועית', ובמהלך שנת ילדים לכל המשפחה.

20

20 22

קהילה ורווחה

משפחות וילדים במצבי סיכון ומשבר סיוע וליווי למשפחות במצבי חיים שונים, באמצעות עו"ס היישוב. מתן מענים כלכליים ייעודיים למשפחות בעקבות משברי חיים, בעזרת הקרן לידידות, מפעל הפיס ומשרד הרווחה הביטחון החברתי. הקמת צוות לסדרי דין ואפוטרופסות, לשיפור וקידום תהליכים הנדרשים על-ידי בית משפט לענייני משפחה. טיפול רגשי במסגרת המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה. שיפוץ ופתיחת מבנה ייעודי למרכז לטיפול בפרט ומשפחה והקמת שלוחה צפונית בקיבוץ הסוללים הכשרות לפורומים של בעלי תפקידים לאיתור מצבי אלימות במשפחה. תחנות המשטרה באזור, לאיתור ומניעת אלימות במשפחה. 6 כנס משותף עם נציגים מ- קבוצות אזוריות ויישוביות עבור ילדים ונוער במגוון נושאים – חיזוק מיומנויות חברתיות, דפוסי תקשורת, הפרעות קשב וריכוז, חרדות וקשר הורה-ילד. נוער וצעירים במצבי חיים מורכבים הכשרות לבעלי תפקידים, העוסקים בעבודה עם נוער. ליווי וטיפול פרטני בבנות ובני נוער שבקצה הרצף הסיכוני. מפגשי 'שולחן עגול' לחשיבה ופעולה בתחום הצעירים. ליווי וסיוע במיצוי זכויות לצעירים במצבי חיים מורכבים. מענים קהילתיים קבוצתיים לנוער ובעלי תפקידים ביישובים, בהתאם לצרכים ממוקדים. מוגבלות ליווי פרטני לתושבים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם, בסוגיות של מיצוי זכויות, תעסוקה, פנאי, דיור ועוד. פסטיבל יזרעאלי למשפחות מיוחדות קייטנת 'כיף מיוחד לי בעמק' ולראשונה, בשילוב של בוגרות ובוגרים עם מוגבלויות.

סדנאות, הרצאות וקבוצות עבור משפחות מיוחדות. עבודה בשותפות עם קבוצת הנהגה הורית, להובלת תהליכי שינוי בנושא צרכים מיוחדים. המשך הובלת מפגשי 'שולחן עגול' בנושא צרכים מיוחדים, הכולל: נציגויות ממחלקות שונות במועצה והורים לילדים עם צרכים מיוחדים.

21

20 22

קהילה ורווחה

חירום ושכול בניית מודל התערבות לניהול מצבי משבר וחירום עם היישובים והטמעתו. קיום שני כנסים לצוותי צח"י (צוותי חירום יישוביים) עם כוחות ההצלה, בשיתוף אגף הביטחון. סדנה לצוות האגף בנושא התמודדות עם מצבי חירום ואובדן. כנס 'ממשבר לצמיחה' עבור בעלי תפקידים ביישובים, בנושא התמודדות עם אובדן בקהילה.

ותיקים

טיפול רגשי לוותיקות וותיקים, מרותקי- בית, ביישובים. ליווי של עו"ס היישוב במצבי חולי ומשבר והתאמת מענים, בהתאם לצרכי הוותיק/ה ומשפחת/ה.

יישובים 34 הפעלת מועדוני ותיקים ב- וקיום הכשרות לצוותי ההובלה, בשיתוף עמותת ותיקי עמק יזרעאל. פעילויות פנאי לשורדי השואה, בשיתוף עם עמותת ותיקי עמק יזרעאל. סדנאות והרצאות ביישובים, במגוון נושאים: העלאת חוסן, מיצוי וקשר בין-דורי. קהילה סדנאות לפיתוח מיומנויות גישוריות בקרב בעלי תפקידים ביישובים ובמועצה. צילום: ענת חרמוני

הכשרות לוועדים והוועדות ביישובים, במגוון תחומים, במסגרת מכללת 'קהילה פעילה'. פיתוח כלי אבחוני למצבי קונפליקט בתוך הקהילה, לצרכי התאמת מענה מדויק: גישור/בניית הסכמות ושיח קהילתי. קיום תהליכי גישור, שיח קהילתי ובניית הסכמות, במסגרת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה. פעילות קבוצתית לאימהות ותינוקות, בשיתוף פעולה עם מחלקת היישובים. ) יחד עם מחלקת היישובים. 18-35( פיתוח מענים לצעירות והצעירים ביישובים הבדואיים ערב הוקרה לוותיקים ביישובים הבדואיים. פתיחת מועדונית לילדים, בשיתוף משרד הרווחה והביטחון החברתי ובית ספר אל-רואאה . הקמת פורום נשים רב גילאי – 'מרחב נשי יזרעאלי', בשותפות עם מחלקת היישובים. הכשרה לבעלי תפקידים במועצה וביישובים, להובלת תהליכים בגישה שיתופית, בשיתוף עם מחלקת היישובים.

22

20 22

עמותת ותיקי עמק יזרעאל סב יום

עמותת ותיקי עמק יזרעאל מעניקה מגוון שירותי פנאי, תרבות, רווחה, בריאות וסיעוד. כל זאת במטרה לספק מענים לצרכים המשתנים של ותיקי העמק למען הזדקנות מיטבית. מרכז היום סב יום המרכז מהווה מסגרת חברתית וטיפולית לוותיקות וותיקים, המתגוררים בבתיהם.

המרכז מופעל על ידי צוות רב מקצועי, הכולל: עו"ס, מרפאה בעיסוק, אחות ושירותי פיזיותרפיה. המרכז מספק קשת רחבה של פעילויות, כאשר לכל ותיק וותיקה נתפרת "חליפה אישית" המתאימה לצרכיהם. המרכז פתוח חמישה ימים בשבוע. השירותים הניתנים בו כוללים: שתי ארוחות, פעילות חברתית, תרבותית וגופנית והסעות למרכז היום ובחזרה. בנוסף, מתקיימת קבוצת תמיכה למבקרי הסב יום וייעוץ פרטני לבני משפחה מטפלים עבור חברי סב יום. יחידת איתן יחידה בתוך הסב יום, המיועדת לוותיקות וותיקים עם ירידה קוגניטיבית, תפקודית ו/או פיזית. היחידה מהווה מרכז מקצועי, תומך ומעשיר, המספק פעילות ייחודית ומותאמת. קהילה תומכת תכנית המסייעת לוותיקות וותיקים לשמור על איכות חיים ועצמאות, כדי להשאירם בביתם ובקהילתם לאורך שנים. קהילה תומכת מהווה רשת ביטחון חברתי ורפואי באמצעות אב קהילה, שירותי מוקד מצוקה, שירותים רפואיים ופעילויות חברתיות. התוכנית מיועדת לבודדים ולזוגות. המרכז ההידרותרפי לשימור וקידום הבריאות בעמק יזרעאל צמוד לסב יום- מתן מענה של הידרותרפיה, חוגים במים עבור פעוטות, ילדים, מבוגרים וותיקים. הברכה עובדת עם קופות החולים וביטוחים משלמים למיניהם .

פעילויות נוספות של העמותה טיולים

בשבילי ישראל – בדרגות קושי שונות בארץ צפון יוון, האמירויות, חבל הטירול, מצרים בעולם

קורסים – הכשרת ותיקים ללמד ותיקים אוריינות דיגיטאלית. מדריכי דיגיטל * בשיטת פויירשטיין – לחיזוק היכולות הקוגניטיביות. 'כח למוח' * למתחילים ומתקדמים – עבודה אמנותית בזכוכית והתכה בטמפרטורות גבוהות. פיוזינג *

23

20 22 עמותת ותיקי עמק יזרעאל סב יום פרויקטים ייחודיים לוותיקים ובני משפחותיהם – קבוצה לליווי, קידום ותמיכה בעסקים קטנים של ותיקי העמק. בשיתוף מניפת גמלאים בעסקים * מעברים בעמק. - ימים לקידום אורח חיים פעיל ובריא. בשיתוף עם המרכז הרפואי פדה פורייה ושרותי ימי בריאות * בריאות כללית. למתמודדים עם מחלת הפרקינסון – שלוש פעמים בשבוע. פעילות גופנית *

– בחודשי יולי אוגוסט. נסיעות לים * הקמת מגרשי פטנק ביישובים * – בשיתוף מחלקת הספורט. והדרכה – הליכת כושר עם מקלות נורדיים * הקמת קבוצות ביישובים ומתן ייעוץ פרטני. ערבי הוקרה לוותיקי עמק יזרעאל * -בשיתוף עם מחלקת התרבות של המועצה.

–פעילותסבים, סבתות, 'סבבאבקיץ' * נכדים ונכדות במהלך השבועיים האחרונים של חודש אוגוסט. - ים המלח, מדבר נופשים בארץ * יהודה, הגליל המערבי, ירושלים, תל-אביב, שדה בוקר. – הנגשת מנוי התיאטרון לוותיקי עמק יזרעאל, כולל מערך היסעים וליווי להצגות. 'גיל תרבות' * בשיתוף מחלקת התרבות במועצה. - בשיתוף אגף קהילה ורווחה. פעילויות לניצולי שואה * ולימוד דיגיטציה בבתי הותיקים – סטודנטיות מלגאיות וסטודנטים מלגאאיים, פרויקט 'סיפורי חיים' * בשיתוף מחלקת הצעירים במועצה , בשיתוף עם מחלקת חינוך ובתי הספר - חוגגים את החגים עם בית הספר ויצו פרויקטים בין דוריים * נהלל ופרויקט 'עוד חוזר הניגון' עם בית הספר 'העמק המערבי'. – פעילויות שונות, המתקיימות לאורך השנה, בשיתוף עם אגף קהילה ורווחה במועצה. ניצולי שואה * – להקת המחול הייצוגית של העמותה. להקת צוותא יזרעאל הוותיקה *

קבוצת תמיכה לבני משפחה - סידרת מפגשים לאורך מטפלים כל השנה, עבור בני ובנות זוג, בנים ובנות לצורך ליווי, שיתוף, תמיכה וייעוץ.

24

20 22

ישובים

מחלקת היישובים הינה גוף מקצועי, המקדם את היישובים והקהילות במועצה. המחלקה מקשרת בין היישובים לבין מחלקות המועצה השונות. מתקיימת בה עבודה

בשיתוף פעולה עם הנהלות היישובים, על פי צו המועצות האזוריות, כולל הערכות ובקרה. מתקיים ליווי היישובים ומתבצע מעקב אחר הניהול המוניציפלי השוטף בהם, מופעלות מערכות ביקורת היישובים בהתאם לכללים, הכשרת המנהיגות היישובית, ליווי היישובים בתהליכי הרחבה, שינוי, צמיחה והתחדשות. זאת, באמצעות צוותים רב-תחומיים. מחלקת היישובים אף אחראית על ועדות הקבלה האזוריות.

החלה פעילות למידה ועידוד לשיתופי פעולה בין האגודות השונות לבין הוועד המקומי, על 2022 בשנת מנת ליצר הנהגה עם שיתופי פעולה, לטובת איכות התושבים. זאת, בנוסף לכל ההכשרות והקורסים המקצועיים, המתקיימים כגון: פורום מנהלים, פורום רכזי קהילה, קורס גישור, קורס ברמנים קהילתיים ועוד. אשכולות היישובים המשיכה פעילות לפיתוח ארבעת האשכולות. 2022 בשנת : הושעיה, ציפורי, שמשית, הסוללים, חנתון, אלון הגליל, עדי, הרדוף, סועאד חמירה, האשכול הצפוני גבעת אלה. אחוזת ברק, דברת, עין דור, גזית, מושב מרחביה, קיבוץ מרחביה, היוגב, בלפוריה האשכול המזרחי: ומזרע, תוך שיתוף פעולה עם מועצות שכנות: כפר תבור, מועצה אזוריות גליל תחתון ומועצה אזורית בוסתן אל מרג'. תמרת, נהלל, מחנה יהודית, מנשייה זבדה, בית שערים, אלונים, בית לחם הגלילית, האשכול המערבי: אלוני אבא, שדה יעקב, כפר יהושע, כפר תקווה, בית זייד. כפר גדעון, תל עדשים, גניגר, שריד, כפר ברוך, יפעת, גבת, רמת דוד. האשכול המרכזי: הפעילות במסגרת האשכולות מקדמת חשיבה אזורית משותפת, לצורך הרחבת השירותים ליישובים המרוחקים ממרכז המועצה, פיתוחם והנגשתם. בנוסף, מנהלות האשכולות מלוות את בעלי התפקידים ביישובים בהבנת צרכים, הנגשה ומתן מענים מותאמים.

25

20 22

ישובים פעילויות אזוריות, שקודמו השנה באשכולות:

המשך קידום שיתופי פעולה בין בעלי ובעלות עסקים, בשותפות עם 'מעברים בעמק'. שנה שנייה של קיום פעילות במרכז ללימודי עברית וערבית בסועאד חמירה ובמנשית זבדה. 'שכנים ונהנים' - חיבורי שכנים ילדי מנשית זבדה וסועאד חמירה עם היישובים השכנים. 'שכנים ומדברים' - מפגשי שכנות בבית הקפה 'פרסקו' ובבית הקפה 'ברטה' לשיח משותף בעברית ובערבית. חיזוק יחסי שכנות באמצעות ספורט קיום הפרויקט 'קהילות מאמצות את אגן נחל תבור' המשך פיתוח יזמות של תושבות ותושבים: 'בית מדרש', 'ציפורי בין ערביים', שבילי ניקיון, טריאתלון ועוד. חיבור פרויקטים בין ישובים- כגון חגים משותפים, הצגות ילדים, מועדוני יולדות חינוך חברתי ועוד.

כל הפעילויות מתקיימות בהובלת צוותי ההיגוי באשכולות ובסיוע מחלקות המועצה.

26

20 22

איכות הסביבה

חזון אגף איכות הסביבה שמירה על בריאות התושבים ורווחת חייהם, קיום אורח חיים המתחשב בקהילה בסביבה, בטבע ובנוף, למעננו ולמען הדורות הבאים. שמירה על הסביבה ופיתוחה כאמצעי ליצירת לכידות חברתית מקומית ואזורית, המהווה בסיס לשיתופי פעולה בקהילות. ייעוד האגף שמירה על הסביבה לקידום רווחת חיי התושבים, שימור ופיתוח השטחים הפתוחים. הטמעת ערכי הקיימות בקהילות ובמוסדות החינוך, פיקוח תעשייתי וסביבתי, חינוך לצמצום צריכה, שימוש חוזר והפרדת פסולת. האגף אחראי על פינוי כל זרמי הפסולת והמיחזור מהיישובים. המועצה זכתה בפרס אקלים וקיימות של מרכז השלטון האזורי על פעילותה המשמעותית ורחבת ההיקף בנושאי קיימות והתמודדות עם אתגרי שינויי האקלים. פעילות הכוללת מגוון רחב של תחומי עשייה, ביניהם: קידום אנרגיות מתחדשות, טיפול בפסולת ומיחזור, חינוך סביבתי וקיימות בקהילה, שימור טבע, שטחים פתוחים וחקלאיים, קידום חקלאות בת קיימא ועוד חינוך סביבתי

– ממשיכים להוביל בהצלחה 'חינוך-חוץ' גדולה השתלמויות חינוך-חוץ לצוותי החינוך בעמק. כתוצאה מההשתלמויות, הלמידה החוץ כיתתית וימי היער מיושמים באופן קבוע במחצית מבתי הספר היסודיים בעמק, גני ילדים. 20 וביותר מ- השנה, לאור ביקוש שעלה מהשטח, פתחנו לראשונה השתלמות חונכי חינוך-חוץ - קבוצה ייחודית של מחנכות ומחנכים מנוסים בלמידה חוץ כיתתית, החונכים אנשי חינוך ומלווים

אותם בראשית דרכם. ההשתלמות פורצת הדרך, מלווה על-ידי מחקר אקדמי בשיתוף פעולה עם הטכניון ורמת הנדיב, ומטרתה לאפשר ליותר ויותר ילדות וילדים לחוות את השהיה בטבע כחלק בלתי נפרד משגרת הלימודים. חינוך לקיימות - בגני הילדים ובבתי הספר, נערכו מגוון פעילויות וימי שיא בנושאי קיימות, כגון: הפרדת פסולת והפחתת צריכה, גינון וחקלאות ברת קיימא, מגוון ביולוגי ועוד. שלושה בתי ספר בעמק זכו בתעודות בתי ספר ירוקים – הרדוף, מרומי שדה ובבית הספר אופקים - שהוכר כבית ספר ירוק מתמיד. דגש מיוחד ניתן בחטיבות הביניים ובבתי הספר

27

20 22

איכות הסביבה

התיכוניים לתכניות בנושאי קיימות ומדע אזרחי, בשיתוף יוזמת 'מאדמה', שמטרתן להפגיש את התלמידות והתלמידים עם מגוון סוגיות סביבתיות, מקומיות וגלובליות ולעורר בהם רצון לאקטיביזם - פעולה ערכית למען הסביבה. אנשי חינוך מגני 120 השנה, קיימנו לראשונה כנס חינוך סביבתי ראשון מסוגו, בהשתתפות כ- הילדים, בתי הספר היסודיים והעל יסודיים במועצה. קיימות בקהילות שעושות להעלאת המודעות, ומקיימות פעילויות ועדות איכות סביבה 25 ביישובי המועצה פעילות ואקטיביזם סביבתי. לאורך השנה, התקיימו עשרות אירועים ופעילויות ביישובים השונים, כגון: פעילויות בנושאי פסולת ומיחזור, הרצאות בנושאי תרבות הצריכה, שוק 'קח-תן' בגדים/ציוד לבית הספר/משחקים, מקדמות שימוש ברב פעמי באירועים קהילתיים ופרטיים, שתילת בוסתנים, יער מאכל, שתילת עצים לצל, מרחבים ירוקים למפגשים קהילתיים, קידום גינון בר קיימא, בריכות חורף, ועוד ועוד.

מרחיבים את פעילותם ואת מסלולי הניטור. במספר יישובים, גני ילדים ובתי מנטרי הפרפרים הספר הוקמו גינות פרפרים.

- בשלושה יישובים גינות קהילתיות ובוסתנים בעמק חדשים הוקמו גינות קהילתיות ובמספר יישובים נטעו בוסתנים וחורשות. ה'ריאות הירוקות' ביישובים גדלות ומהוות מקום למפגש קהילתי בשעות הפנאי לפעילות המחברת לטבע ולאדמה. חנויות, 15 – יותר מ- חנויות יד שנייה קהילתיות זה כבר לא טרנד! תופעה קהילתית שתפסה תאוצה וארבע חנויות חדשות קמו השנה. גינון בר-קיימא במרבית יישובי המועצה מיישמים גינון בר קיימא בשטחים הציבוריים. המודעות לסכנות הבריאותיות שבחומרי הדברה והשפעותיהם על המגוון הביולוגי,

מובילה ישובים נוספים להיכנס למהלך של גינון ללא ריסוסים. אגף איכות הסביבה מלווה את היישובים ותומך כספית באלה שעוברים לגינון בר קיימא. זא, באמצעות ליווי מקצועי של אגרונום, הרצאה וסיור לצוותי גינון וועדות סביבה, חיפויי קרקע עם רסק גזם, חירמוש, השקייה חכמה, רעיית חמורים מבוקרת, ועוד. בנוסף, במועצה מפחיתים את השימוש ברעלים להדברת מכרסמים ומקדמים הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות ובזים. זאת, על-מנת לצמצם את נזקי משבר האקלים, לשמור על פוריות שנים, אגף איכות הסביבה 11 האדמה, מגוון הצמחים ובעלי החיים. בפרויקט הנמשך כבר כ

28

20 22

איכות הסביבה

תיבות קינון לתנשמות ובזים, המשמשות 120 במועצה, החברה להגנת הטבע ומשרד החקלאות משמרים תיבות קינון חדשות. 25 להדברה ביולוגית. במהלך השנה התווספו פיתוח ושימור שטחים פתוחים אגף איכות הסביבה, בשותפות עם רשות ניקוז נחלים קישון וקק"ל, לקראת סיומו של פרויקט שיקום ופיתוח נחל ציפורי וסביבתו - סלילת שביל הליכה מציפורי ועד מעיין סוסים והמשך ממעיין הסוסים לתחנת הנזירים. לצד המשך ניקוי ושיקום יערות וחורשות, מקדם האגף תכנית-אב לשימור השטחים הפתוחים. בימים אלה, נרקמת תכנית פיתוח ושימור לאורך נחל טבת ונחל עדשים, עד לנחל הקישון. זאת, במטרה לשקם את הנחלים ולהנגישם לציבור התושבים, בדומה למה שנעשה בנחל ציפורי. תכנית דומה מקודמת, בשיתוף עם רשות ניקוז ירדן דרומי, במעלה נחל תבור. האגף פועל למניעת השלכת פסולת, גרימת נזק והשחתה וממשיך לקדם תכנית אב למניעת כניסתם לשטחים המיוערים ולנחלים. 4X4 של כלי רכב צמצום הטמנת פסולת אורגנית קיבוצים פועל מערך איסוף בפסולת אורגנית וטיפול בה. פחים חומים שפזורים ברחבי הקיבוץ, 8 ב- מפונים אחת לשבוע על ידי החצרן, לאתר קומפוסטציה בקיבוץ. אתר הקומפוסטציה מטופל וברוב המקרים, הקומפוסט המוכן מפוזר בשטחים הציבוריים בקיבוץ או מחולק לתושבים. ממשקי 30% קומפוסטרים ביתיים, שהם כ- 2,000 - ) קיימים יותר מ 29 בכל שאר יישובי המועצה ( הבית בעמק יזרעאל. צוות האגף משקיע מאמץ רב בקידום והגברת הפרדת הפסולת האורגנית ביישובים, ומחלק בכל שנה קומפוסטרים חדשים. 400 כ- אחת לחצי שנה, אנו עורכים סקר שימוש בקומפוסטרים ומוודאים כי הם בשימוש. קומפוסטרים שאינם בשימוש, מועברים על ידינו לתושבים המעוניינים בקומפוסטר. לפני כחצי שנה, זכינו בקול קורא 'הסרת חסמים כלכליים' של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל קומפוסטרים! 2000 לרכישת פיקוח תעשייה האגף, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה והחברה הכלכלית, פועל באופן יום-יומי כדי למזער את זיהום האוויר, הנפלט מאזורי התעשייה. האגף מפקח על המפעלים ועורך דיגומי פתע. בשנה החולפת, הושקע מאמץ רב בהתנגדות להקמת תחנת כוח בסמוך לבית ספר יסודי ובמקביל, טיפול ממוקד במספר מפעלים שזוהו כבעלי פוטנציאל לגרימת זיהום. האגף מבצע מעקב שוטף אחר תוצאות דיגומי האוויר ותחנות הניטור שבשטחי המועצה ובקרבתה. האגף, בשיתוף מוקד האגף להגנת הסביבה, מספק מענה לדיווחים מאת תושבות ותושבים על מפגעי ריח ועשן ופועל לזיהוי המקור.

29

20 22

השירות הווטרינרי

השירות הווטרינרי פועל לשמירת בריאות הציבור ורווחת בעלי החיים במועצה.

- אנו ממשיכים לפעול למיגור מחלת הכלבת, זו השנה הרביעית, תוך פיזור ידני בנוסף לפיזור כלבת אווירי של פתיונות כנגד מחלת הכלבת עבור כלבי הבר ברחבי המועצה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות.

כגון: לפטוספירה, שפעת העופות, מקרי התפרצות מחלות זואונוטיות השנה טופלו ותוחקרו לשמניה ויסצראלית.

מלכודות עבור בשיתוף עם משרד הבריאות, רט"ג ובית החולים האוניברסיטאי בבית דגן – הוצבו ביישובים במועצה לצורך מעקב ותחקירים אפידמיולוגים. זבובי החול

כבכל שנה, מתוך שמירה על רווחת בעלי החיים ובריאותם ורווחת התושבים ובריאותם, גם השנה , לעיקור/סירוס וחיסון לכלבת של חתולי הרחוב. 'מבצע מיצי' התקיים ביישובי המועצה

- השירות הווטרינרי השיק תוכנה חדשה ומשודרגת, הנגשת השירות לתושבים ודיגיטציה שנועדה לייעל ולהנגיש את השירותים עבור בעלי חיות המחמד, בלחיצת כפתור פשוטה. באמצעות האפליקציה, התושבות והתושבים מקבלים מגוון שירותים חדשים, כגון: תזכורת באמצעות מסרון לנייד על מתן החיסון לחיית המחמד, קישור לתשלום אגרת החיסון ועוד.

"מבצע מיצי"

לא מזניחים - מטפלים בחתולי הרחוב!

30

20 22

הנדסה

אגף ההנדסה אחראי על כל התחומים ההנדסיים בשטחי המועצה - תכנון יזום ביישובים ותכנון אזורי, בקרת תכנון לגופים ממשלתיים אחרים הפועלים באזור המועצה. ניהול ופיקוח על התכנון והביצוע בפרוייקטים של בינוי ותשתית, אחזקת כל נכסי המועצה בהיבט הבטיחותי, נגישות וקיום לטווח ארוך. בינוי חינוך ומבני ציבור . מלש"ח 6 בהשקעה כוללת של כ- – השלמת מבנה קהילתי, אלון הגליל – תכנון אמפי פארק. 2000 אזור התעשייה שגיא 6 בהשקעה כוללת של כ- – הושלם הבינוי על פי הפרוגרמה, בית ספר תיכון וולדורף הרדוף מלש"ח. 10 בהשקעה כוללת של כ- , בניית מועדוני נוער בכפר ברוך, כפר יהושע, ציפורי וגבעת אלה מלש"ח. – טופלו כל היערכות לפתיחת שנת הלימודים

נושאי הבטיחות והנגישות ובוצעו התאמות שונות על פי בקשת אגף החינוך, כולל מתן

פתרונות זמניים בכיתות יבילות לפתיחת שנת הלימודים וכן, פתרונות לשתי כיתות גן יבילות במנשית זבדה ובנהלל. מלש"ח. 7 סה"כ השקעות של כ- 'דרך התבור', הושלמה הקמת בית הספר היסודי בעין דור. , כולל כבישי גישה ומרכז היסעים. תכנון בית ספר דמוקרטי חדש ברמת דוד

בינוי כיתות קבע שיחליפו את המבנים היבילים. תכנון הרחבת בית הספר ויצו נהלל - בתי ספר תיכוניים נוספים ובית ספר יסודי, על פי הצרכים. 2 בחינת הרחבתם של כיתות. 12 בחינת אופציה לחידוש בית ספר יסודי בתמרת - 3 ובאומדן של כ- מ"ר 350 בשטח של כ- מועדון חברים בבית לחם הגלילית תכנון מפורט של מלש"ח. – הושלם הבינוי של קומת העמודים לטובת בית הספר והיישוב בית הספר 'נתיב' בהושעיה מלש"ח. 1.5 בהשקעה של – פרויקט בביצוע: שיקום ושימור בית חנקין ויד מיכאל, פרוייקט משולב עם שימור כפר יהושע מלש"ח. 2 בהשקעה של כ- אתרים – השלמת פרויקט מועדון הנוער היישובי. מנשית זבדה – תכנון להסדרת מתחם החינוך; בניית שלב ב' – בוצעה הריסת מבנים בית הספר בשדה יעקב כיתות. בהליך קבלת היתר 8 מ"ר – 800 ישנים ופינוי יבילים, על מנת לאפשר הקמת שלב ב' בכ- בנייה. מלש"ח. 4.5 בהשקעה של כ- – שיקום בית העם כמבנה לשימור, נהלל - תכנון לביצוע מקווה נשים חדש. הושעיה

31

20 22

הנדסה

- תכנון מסגד. סואעד חמירה – ביצוע בית כנסת. אחוזת ברק – תכנון גן ילדים דו-כיתתי. תמרת

נגישות

12 - הנגשה של כ- כיתות שמע כיתות שמע בבתי הספר ברחבי המועצה. - ביצועהנגשהבבתי הנגשתראייה הספר 'עמקים תבור' מזרע, 'יחד' גבעת אלה, 'מרחבים' כפר יהושע ובגן ילדים במרחביה. - ביצוע הנגשה הנגשה פרטנית במעון יום במנשית זבדה ובגן ילדים בהרדוף. - פיקוח על. הנגשה ביישובים

שיפוץ ושדרוג מבני ציבור וחינוך - הקמת מרחבי למידה בבתי הספר: מרחבים, אופקים, רעים, מנשית זבדה, ) M21 מרחבי למידה ( יסודי נהלל ומרומי שדה. - העברת בית הספר 'העמק' מיפעת למזרע, הכוללת שיפוץ והתאמת מבנים בית ספר 'העמק' לצרכי התלמידות והתלמידים עם צרכים מיוחדים. - שדרוג ושיפוץ מבנה, הכולל כיתת תיאטרון. בית הספר 'עמקים תבור' - פירוק חיפוי אסבסט מחזית המבנה וציור מפעל הפיס. יפעת – אולם התרבות – אגף קהילה ורווחה – שיפוץ מבנה לטובת הקמת המרכז מרכז לטיפול הפרט והמשפחה החדש. שיפוץ פנים המבנה. מועצה - אגף הכספים שדרוג מקלט לחדר ישיבות ועמדות חדשות לבעלי תפקידים. מועצה - אגף החינוך

- המרכז לקידום נוער שיפוץ המבנה ושדרוגו. מנשית זבדה - בית חנקין שיפוץ והרחבת המוזיאון (בשלבי בניה). כפר יהושע

בטיחות - ביצוע בדיקות בטיחות ומתן אישורים שנתיים. מגרשים ואולמות ספורט - ביצוע בדיקות בטיחות ומתן אישורים שנתיים. חצרות משחקים במוסדות חינוך

32

Made with FlippingBook Ebook Creator