תרבות בעמק - ספטמבר - אוקטובר - 2017

הרצאות

בודהיזם בחיי היום יום ęđĕ čĝĐ Ęĥ ĦđČĢĤĐĐ ęĘđČč | 18:00 ,2.11.2017 ,ĕĥĕĚē

נפלאות החושים Đĥďē ĦđČĢĤĐ ĦĤďĝ ęđĕ čĝĐ Ęĥ ĦđČĢĤĐĐ ęĘđČč | 09:00 ,26.10.2017 ,ĕĥĕĚē

ĕĤĥđČ ĐĚĞĜ 'Ĥď :ĐĢĤĚ

ēđĚĐ Ĥģēč ģĝđĞĐ ČĠđĤ ĥĕĚĘē ĕĝđĕ Ĥ"ď :ĐĢĤĚ

Ĭ 450 :ĝĤđģĐ ĦđĘĞ .ęĕĕĞđčĥĘ ĦēČ ęĕĥĎĠĚ 6

.Ĭ 520 ĐĤďĝĐ ĦđĘĞ .ęĕĕĞđčĥĘ ĦēČ ęĕĥĎĠĚ 8

tammy@eyz.org.il 04-6520725 ěĕĕĔĥĘďĕČ ĕĚĦ :ęĕĔĤĠĘ

tammy@eyz.org.il 04-6520725 ěĕĕĔĥĘďĕČ ĕĚĦ :ęĕĔĤĠĘ

17 2017 ĤčđĔģđČ-ĤčĚĔĠĝ ģĚĞč ĦđčĤĦ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online