תרבות בעמק - ספטמבר - אוקטובר - 2017

א ו לם המ ו פע י ם י פעת ǓǞǗǫǠ ǛǗǢǠ ǟǛǪǗǖǞǗ ǟǛǕǞǛǞ ₪ 350 : מופעים 6 מחיר המונוי הכולל כולל הורה מלווה חינם למשפחה

נרקיס מלך הביצה

תיאטרון גושן

17:30 ,20.11.2017 , שני

תיאטרון ארצי לנוער רק רוצה לרקוד

17:30 ,19.2.2018 , שני

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online