קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם 2020-21

לומדי הקתדרה היקרים,

בשנים שלאחר הפרישה מהעבודה, יש הזדמנות נפלאה להתפתחות אישית ולמציאת משמעות מחודשת בתחומים רבים של עניין ועשייה. המועצה האזורית פועלת לשיפור איכות החיים של תושביה הוותיקים, בהשקעת משאבים ובפיתוח מענים מגוונים לרצונותיהם ולצרכיהם. קתדרת עמק יזרעאל על שם מיקי שוהם, היא חלק ממערך השירותים שהמועצה האזורית מעמידה לרשות ותיקי העמק. הקתדרה הוקמה לפני תשע עשרה שנים על ידי מיקי שוהם ז"ל. בשנה הראשונה, לומדים המרחיבים 1,800- למדו בה כשמונים סטודנטים והיום, מונה המכללה יותר מ את אופקיהם, יוצרים ומציגים את יצירותיהם בתערוכות. הלימודים בקתדרה הם ברמה אקדמית גבוהה ובתחומי דעת מגוונים ומרתקים, המתחדשים מדי שנה. אנו נמצאים בתקופה מורכבת. מגיפה עולמית פוקדת אותנו ומשנה את כל מה שהיכרנו, וגם את אופן הלמידה במכללה. עם זאת, חשוב לנו להמשיך לספק לכם תכנית לימודים מלאה ועשירה, המותאמת להנחיות משרד הבריאות. המועצה ממשיכה לפתח ולהרחיב את מגוון הפעילויות העומדות לרשות ותיקי העמק.

שנה טובה, שנת לימודים פורייה ומוצלחת

אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

2

Made with FlippingBook Online newsletter