קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם 2020-21

מקום מס' שיעורים תכנית ה"מארזים" תכנית ה"מארזים" תכנית ה"מארזים"

מקוון/ פרונטלי

מס׳ קורס

מחיר

שעה

יום

מרצה

נושא

היסטוריה ואקטואליה

מקוון

א' 09:30-10:30

עמוס דותן

1

מיינדפולנס קשיבות מודעת גור קריינדלר א' 11:00-12:00

מקוון

2

ד"ר חגי עמיצור

מקוון

א' 12:30-13:30

היישוב היהודי

3

א' 09:00-10:30 ₪ 375 פרונטלי ביתהאמנויות במועצה מפגשים 15

4 מוסיקה קלאסית ד"ר רון לוי

מוסיקה ישראלית

ביתהאמנויות במועצה מפגשים 15

א' 11:00-12:30 ₪ 375 פרונטלי

מלי מאיו לוי

5

תכנית ה"מארזים" שיעורים 10 טיולים - מיטיבי לכת תכנית ה"מארזים" תכנית ה"מארזים" שיעורים 5

מקוון

7 מפגשים בג'ינס אוריין צ'פלין ב' 09:30-10:30

רואים עולם באולם

יואל שתרוג ב' 11:00-12:00 ₪ 250 מקוון

6

ב׳

צועדים בנתיבים

מקוון

ג' 09:30-10:30

10 מפטר ועד פוטין עידית פרי

מקוון

11 זרמים באמנות סילייה הראל ג' 11:00-12:00

ארועים מטלטלים

משה חרמץ ג' 12:30-13:30 ₪ 125 מקוון

12

צילום בסמארטפון

ג' 8:30-11:00 ₪ 350 מקוון

שיעורים 12

טובית לור

16

ג' 11:00-13:30 ₪ 500 מקוון

מפגשים 16

טובית לור

לייטרום

17

תכנית ה"מארזים" תכנית ה"מארזים" טיולים - מיטיבי לכת

14 הנסתר המפעיל את הגלוי 15 הבנת הסביבה הבנוייה

מקוון

ד"ר דינה אייזן ד' 09:00-10:00

מקוון

אדרי׳ רן שוהם ד' 11:00-12:00

ד'

בשבילי העמק בתיה פריד

טיולים

ד'

"בארץ אהבתי״

ה' 09:00-10:30 ₪ 500 מקוון ה' 11:00-12:30 ₪ 500 מקוון

שיעורים 15 שיעורים 15

19 ערבית מתחילים גור ברקאי 20 אנגליתמתחילים גור ברקאי

Made with FlippingBook Online newsletter