קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

עוד חוזר הניגון > 116 ' קורס מס מלי מאיו-לוי מרצה:

תופעה ייחודית ומרתקת בזמר העברי היא הלחנה של שירי משוררים. הטקסטים שתוכנם עשוי להיות לאומי או אישי, הולחנו על ידי גדולי המלחינים והושרו בפי מיטב הזמרות, הזמרים והלהקות שפעלו בארץ מראשית המאה הקודמת. בקורס נסקור את הביוגרפיות של המשוררים ונעמוד על מרכיבים אישיים והיסטוריים שחדרו לשיריהם באופן גלוי או סמוי. כמו כן, ננתח את המילים של כל שיר שיילמד ונעמוד על הזיקה שבין הטקסט ללחן. בנוסף, נאזין לביצועים שונים של השירים מפי מיטב האמנים. המשוררים בהם נעסוק מחולקים למספר קבוצות: דור הפלמ"ח ודור תש"ח - חיים גורי, חיים חפר, יהודה עמיחי ועוד. דמות האישה - לאה גולדברג, רחל, רחל שפירא ועוד. דור המורדים, הבוהמיינים ונביאי הזעם - שלונסקי, אלתרמן, אלכסנדר פן, נתן זך ועוד. על שכול וטבע - נתן יונתן, אהוד מנור. קבוצה מיוחדת עוסקת במשפחות משוררים - נתן אלתרמן ובתו תרצה אתר, שמשון חלפי ובתו רחל חלפי, יחיאל מוהר ובנו עלי מוהר, יהונתן גפן ובנו אביב גפן, יעקב אורלנד ובתו שמרית אור. הקורס מיועד לחובבי הזמר העברי המבקשים להעמיק את הידע שלהם בנושא. > 117 ' קורס מס ירושלים–אורושלעולם–מיבוסהכנעניתלעירשלושתהדתות ד"ר חגי עמיצור מרצה: במהלך השנה נעסוק בתולדות ירושלים תוך הכרות מקיפה עם העיר - היסטוריה ארכיאולוגיה, חברה, דת ועוד. נפתח את הקורס ביבוס הכנענית - העיר אותה הפך דוד לבירת ישראל. נמשיך דרך תולדות עם ישראל בירושלים בימי הבית הראשון והשני. משם נצעד דרך העולם הנוצרי של התקופה הביזנטית, והעולם המוסלמי של התקופה המוסלמית הקדומה. נבין את חשיבותה של ירושלים לדתות השונות, נכיר מפעלי בניה שנבנו בה, נלמד פרקי היסטוריה ודמוגרפיה, ונלך בנבכי הקשרים ומערכות היחסים אל העיר ירושלים, משמעותה ואנשיה במאות השנים בהם העיר מקודשת לשלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות.

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker