קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

נהלי הרשמה ומידע כללי

• להרשמה במיניפיי לחץ כאן - https://www.minipay.co.il/pages/GeneralPayment.aspx?v=6004440 • בתום ההרשמה, תקבלו בדוא"ל אישור תשלום • המתקשים בכניסה להרשמה יפנו למשרד לקבלת תמיכה מריקי או אורית שושן 8:00-14:00 בימים א'-ה' בשעות 04-6401406 . טל • 27.8.21 , יום חמישי מועד אחרון להרשמה: • אין להיכנס לשיעורים ללא הרשמה! • פתיחת כל קורס/סדנה - מותנית בהרשמה מספקת • ההרשמה מחייבת ולא ניתן לבטלה • בגין ביטול הלימודים או הפסקתם. במקרים חריגים יש לא יוחזר שכר לימוד לפנות בכתב לוועדת הקתדרה • המתקשים בתשלומי שכר הלימוד, יפנו בכתב לוועדת הקתדרה, riki@eyz.org.il לדוא"ל של מנהלת הקתדרה, ריקי שמעוני • הבאת אורח לשיעור (ביום א' או בימים אחרים) תעשה רק בתאום מראש עם המשרד ותמורת תשלום

לפרטים והרשמה: מנהלת קתדרת עמק יזרעאל ריקי שמעוני - מזכירת קתדרת עמק יזרעאל אורית שושן - 1534-6401406 פקס: | 04-6401406 טלפון: riki@eyz.org.il דואר אלקטרוני: ועדת הקתדרה

054-2473061 050-8523780 055-6620430 052-8670229 050-4618521 052-7950062 052-3986400

אורית כנען חנה פרידמן יפה מילמן מיקה אברהמי סימה גלבנדורף

רותי קורן תמי נתן

46

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker