קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

השיעורים הגדולים של החיים > 302 ' קורס מס "לחיות הוא אחד הדברים הנדירים ביותר, אוסקר ווילד רוב האנשים פשוט קיימים" אייל סלונים מרצה:

איש חזון ופסיכותרפיסט הוליסטי, שזכה לכינוי "המטפל של המטפלים". אלפי אנשים השתתפו בהרצאות ובקורסים בהנחייתו. בנוסף, ייסד עמותות ופרויקטים חברתיים ביניהם כאלו לסיוע למשפחות עניות, לניצולי שואה ולקירוב לבבות.

מפגשים 6 סידרה בת 11:00-12:30 | שלישי ₪ 450 : עלות

כשנולדנו אף אחד לא נתן לנו חוברת הוראות לחיים. לא קיים בנמצא מדריך שמסביר מה הולך כאן על כדור הלכת הכחול המרחף לו בחלל הגדול. את כל מה שחשוב באמת למדנו מחכמת הלב, דרך הנסיון ומתוך עצות שהשאירו אחריהם הוגות והוגים פורצי דרך. כך, דור אחרי דור אנחנו מתפתחים, מבשילים ומעבירים הלאה את לפיד התבונה. כיום, בעידן האינפורמציה אנחנו יכולים להתחיל לתמצת ולסכם את מה שלמדנו עד כה, ואולי, רק אולי, לראשונה לשרטט קוים לדמותו של מדריך לחיים. ניפגש פעם מפגשים, בה נעמיק בכל מפגש בשיעור 6 בשבועיים לסדרת הרצאות מרתקת בת גדול אחר של החיים. אלו כמה מהשיעורים הגדולים, שכמעט כל אישה ואיש נפגשים בהם. כל שיעור שכזה הוא שער להבנת עצמנו ולהבנת זולתנו. הכוח הגדול ביותר בעולם > 19.10.21 השיעור הגדול של המשמעות. האם הכל אכן הבל הבלים או שמא יש משמעות לחיים? נסקור גישות שונות לחיים מאריסטו, דרך סארטר ועד לואיס קרול, וננסה לשרטט שביל זהב ביניהן.

28

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker