קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

מועדון צילום– לצלמיםבעלי מצלמותדיגיטליות > 303 ' קורסמס טובית לור מנחה: מפגשים 16 סידרה בת שעות בפירוט המפגשים | שלישי ₪ 1,150 : עלות • המועדון מיועד אך ורק לבעלי ידע בצילום דיגיטלי בוגרי קורס צילום בסיסי לפחות • (חשיפה ידנית) MANUAL נדרשת יכולת עבודה במצב • אין להרשם למועדון אם אינך עונה לקריטריונים הנ"ל • 052-8670229 או למיקהרכזתצילום 04-6401406 : לבירוריםניתן להתקשרלמשרד • משתתפים, כל הקודם זוכה 17 - מוגבל ל מפגשי צילום וסיורי צילום המיועדים לצלמים המעוניינים להתעדכן ולהתפתח במסגרת לימוד חווייתי בשטח. הפעילות תכלול מפגשים בנושאי צילום מגוונים ותשלב שיעורים עיוניים, סיורי צילום מעשיים בשטח ומפגשי משוב. במפגשי המשוב יציגו חברי המועדון את צילומיהם וידונו בנושא הצילומי הספציפי בסיוע המנחה. בסיומו של שיעור המשוב ינתן רקע עיוני/טכני לקראת נושא הסיור הבא. שיעורי המשוב יתנהלו בזוםאינטראקטיבי המאפשר למנחהשליטהמרחוק ולמשתתפים שיתוף מסכים דו - כיווני במחשב. קישור להקלטות השיעורים העיוניים/שיעורי המשוב יועבר אל המשתתפים לצפייה חוזרת. ציוד נדרש: מצלמה דיגיטלית עם אפשרות לשליטה בצמצם ובתריס, חצובה, פלאש פנימי או חיצוני. ‐ הגעה לסיורים הינה באחריות הלומדים. אלא אם כן צויינה הסעה במיניבוס. ‐ כולל כניסות לאתרים ונסיעה ברכבת. אינו המחיר ‐ הסיורים כרוכים בהליכה קלה ונשיאת ציוד צילום. ‐ ייתכנו שינויים בסדר הסיורים או ביעדיהם עקב אילוצי מזג אויר או אילוצים אחרים.

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker