קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

11:00-12:30 שיעור שני יום ראשון

תופעת העב"מים והשפעתה על החברה האנושית > 121 קורס בעבר, בהווה ובעתיד הקרוב קובי אלדר מרצה: • מה אם האנושות אכן לא לבד? • מה אם מאות אלפי אנשים הטוענים שראו עצמים מעופפים בלתי מזוהים, צפו למעשה בכלי טיס מתקדמים שמקורם מחוץ לכדור הארץ? • מה אם אלפי אנשים מכל רחבי העולם שדיווחו על מפגשים עם חוצנים, הם אכן דוברי אמת? • מה אם חלק ממנהיגי העולם מודעים לנוכחות חוצנית על כדור הארץ כבר למעלה מחצי מאה, ומסיבות שונות העדיפו למנוע מהציבור את הידיעה הזאת? • מה יקרה אם ההסתרה הזאת תסתיים מחר? הודתה ממשלת ארה"ב, , לאחר עשרות שנים של הכחשה עיקשת, 2021 ביוני לראשונה באופן רשמי, כי בשמי ארה"ב טסים עצמים לא מוכרים, במתארי טיסה שלא עולים בקנה אחד עם חוקי הפיסיקה והאווירודינמיקה הידועים לאנושות מקרים שדווחו על ידי מקורות מהימנים 144 במסמך הפנטגון נמסר שמתוך כיום. נמצא הסבר ארצי למקרה אחד בלבד, שאין מדובר בכלי טיס אמריקאים וכי מקור העצמים אינו ידוע. מהו אם כן מקור העצמים הלא מזוהים הללו? ד"ר נורית פיינשטיין מרצה: הספרות העברית החדשה היא כלי חשוב ביותר לביטוי השקפות ורעיונות ומעצבת את מחשבת בני הדור תוך שהיא מעניקה לדברים מסגרת אֶפית או לירית. בהיותה נדבך נוסף בבניין המחשבה היהודית, היא מתמודדת, כדרכם של ההוגים בדורות שקדמו לה, עם שאלות השעה, תוך שהיא מנהלת שיח לשוני ורעיוני עם ענפי המחשבה היהודית לדורותיה, למן המקרא ועד ההגות בת זמנה. במהלך הקורס נבחן אירועים היסטוריים, תהליכים תרבותיים ומאבקי זהות שעברו על עם ישראל בדורות האחרונים, כפי שהללו משתקפים ביצירות ספרות עבריות מז'אנרים שונים (שירה, פרוזה, מחזות ועוד) ומתקופות שונות (למן דור התחיה ועד ימינו אנו). נתחקה אחר רעיונות, גלגוליהם ודרכי עיצובם ונדון בשאלות של זהות, אישית וקבוצתית, בעולם משתנה. הספרות העברית החדשה > 122 קורס כתיבת תהודה היסטורית ותרבותית

13 / שנת הלימודים תשפ״ד

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker