קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

רשימת קורסים לפי ימים:

1 - שיעור יום א׳ בין פסיפס לויטראז' > 111 בין דת למוסר > 112 תזונה > 113 היבטים בתולדות האמנות > 114 היסטוריה ואקטואליה > 115 - מתחילים ריקודי עם > 116 דואט מוסיקלי קלאסי > 117 פסיכולוגיה כתוצר > 118 הגוף והנפש 2 - שיעור יום א׳ תופעת העב"מים > 121 הספרות העברית החדשה > 122 דתות > 123 שנאת ישראל לדורותיה > 124 אדריכלות > 125 – ממשיכים ריקודי עם > 126 – פילוסופיה רוח האדם > 127 1+2 ׳ - שיעור יום א הרצאה + סרט קולנוע > 100

יום ב׳ רואים עולם > 201 עיתונאים > 202 מבט חדש על המוח > 203 ציור > 204 צועדים בנתיבים – > 20 5 טיולי מיטיבי לכת יום ג׳

אל תעזו להקים מדינה > 301 מסעות, סודות ותגליות > 302 מועדון צילום > 303 בינה מלאכותית ועתידנות > 304 יום ד׳ בשבילי העמק > 401

'1 'אהבתי > 402 '2 'אהבתי > 403 שלוחת הסוללים יום ד׳ -

אנגלית > 404 ערבית > 405 דברים שלא לימדו אותנו > 406 על כסף

עיצוב: נעמי כרמל

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker