קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

לומדות ולומדי הקתדרה היקרים, בשנים שלאחר הפרישה מהעבודה, יש הזדמנות נפלאה להתפתחות אישית ולמציאת משמעות מחודשת בתחומים רבים של עניין ועשייה. המועצה פועלת לשיפור איכות החיים של תושביה הוותיקים בהשקעת משאבים ובפיתוח שירותים ומענים מגוונים, בהתאם לרצונות ולצרכים העולים מהשטח. קתדרת עמק יזרעאל על-שם מיקי שוהם, הינה חלק ממערך השירותים שהמועצה מעמידה לרשות האוכלוסייה הוותיקה בעמק, כבר עשרים ואחת שנים. בשנה הראשונה למדו בקתדרה כשמונים סטודנטים, ובשנים האחרונות - לומדות ולומדים המרחיבים את אופקיהם. 1,200- מונה כ הלימודים בקתדרה הנם ברמה אקדמית גבוהה ובתחומי דעת מגוונים ומרתקים, המתחדשים מדי שנה. השנה לראשונה אנו פותחים שלוחה לקתדרה באשכול הצפוני. המועצה תמשיך לספק לכם - ותיקות וותיקי העמק היקרים, תכנית לימודים מלאה ועשירה, לפתח ולהרחיב את מגוון הפעילויות.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת, המועצה האזורית עמק יזרעאל

קתדרת עמק יזרעאל / 2

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker