קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

• עבודה מול מודל • עבודה מצילום / ציור • צבע – הכרת הפלטה: חלוקה לחמים וקרים; ערבובי צבעים; אפורים צבעוניים; גלגל הצבעים וצבעים משלימים; צבע נקי מול צבע עכור • ציור טבע דומם • קומפוזיציה צבעונית מול קומפוזיציה טונאלית • ציור נוף - יציאה לנוף להכנת סקיצות, בניית קומפוזיציה • הכנת הבד לציור סטודיו - בחירת גודל, צבע יסוד • וריאציות על אותה קומפוזיציה • ציור דמות / דיוקן – עבודה מול מודל • דיוקן עצמי בצבע • העתקה מציור מתולדות האמנות, תוך הבנת דרך העבודה של הצייר

לומדים 20 - * הקורס מוגבל ל

27 / שנת הלימודים תשפ״ד

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker