קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

יום שלישי

אל תעזו להקים מדינה > 301 קורס

מרצה ללימודי א"י והיסטוריה משה חרמץ מרצה: ומדריך סיורים בארץ ובפולין.

מפגשים 8 סדרה בת 9:00-10:30 | שלישי ₪ 550 עלות:

, חתמו את מלחמת העצמאות. יחד 1949 - הסכמי שביתת הנשק מול מדינות ערב ב עם זאת, השלכותיה של מלחמה זו על החברה הישראלית, על החברה הפלסטינית, ועל המציאות של מדינת ישראל היום, ממשיכות לרחוש ולבעבע. "המאורע המדיני – צבאי החשוב ביותר שהתרחש בא"י מאז מלחמת העולם הראשונה וקבע את דמותה ואת גורלה לעתיד" (פרופ' בן אריה) חודשי המלחמה, מתוך המחקרים 15 בקורס, נבחן את האירועים היותר דרמטיים של גוריון "יש - החדשים שפורסמו בשנים האחרונות, נתמקד בחזית ירושלים, כדברי בן ירושלים ללא מדינה, אין מדינה ללא ירושלים". הקורס ילווה בסרטים קצרים, חלקם נדירים, להמחשה ולחוויה. "חזית ברוחב של כביש" – המערכה על הדרך לירושלים בתש"ח | 7.11.23 מטרים בלבד, אולם הוא משך את 6 היה 1948 - רוחבו של כביש תל אביב ירושלים ב תשומת הלב של הפיקוד העליון ושל בן גוריון יותר מכל חזית אחרת. יחסו של בן גוריון לירושלים היה אובססיבי וחרדתי. נעמוד על תפיסתו של בן גוריון ביחס לירושלים בכלל ולכביש ת"א ירושלים בפרט. חרדה זו של בן גוריון, הביאה לעולם את סיפורם של ההצלחות והניצחונות המזהירים במלחמה כמו מבצע נחשון, פריצת דרך בורמה, לצד כישלונות מרים וכואבים כקרבות לטרון. "מחלקת ההר האילמת" – סיפורה של מחלקת הל"ה | 14.11.23 מכל פרשיות תש"ח, זכתה "מחלקת ההר", מחלקת הל"ה, למחקר המקיף והיסודי ביותר. פרשייה מלאת הוד וגבורה, שעד היום, עשרות שנים אחרי האירוע, עדיין יש חידושים וגילויים חדשים. האם אכן פגשו ברועה ערבי, חסו עליו ושילמו בחייהם, או בכלל נשים ערביות, מקוששות, הן שגילו לראשונה את מחלקת הל"ה? מה תרומתו של קצין משטרה בריטי לגילוי התעלומה? מדוע זכו הל"ה להנצחה ולזיכרון ששום מחלקה לא זכו לה? עד כמה חיים גורי, משורר ואיש פלמ"ח, תרם לעיצוב הזיכרון בפרשה זו? נלווה את ההרצאה בסרטי עדויות נדירים ועדויות של שותפים ומעורבים בפרשה זו.

קתדרת עמק יזרעאל / 30

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker