קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

• ₪ 950 - קורסי יום א' מפגשים 30 סדרה נוספת של מתנה + מפגשים 30 (העלות לסדרה של שיעורים ביום א') 2 לכן יש לבחור • - מופיעים בהמשך החוברת כל הסדרות שלא ביום א', סדנאות וטיולים עלויות

לוח שנת הלימודים 2023 - 2024 תשפ"ד ימי א'

סמסטר א' תחילת הלימודים סיום הלימודים חופשות סמסטר א'

15.10.23 יום ראשון, ל' תשרי, תשפ"ד, (כולל) 28.1.24 יום ראשון, י"ח שבט, תשפ"ד, 10.12.23 יום ראשון, כ"ז כסלו, תשפ"ד, 4.2.24 יום ראשון, כ"ה שבט, תשפ"ד, 11.2.24 יום ראשון, ב' אדר א' תשפ"ד, 18.2.24 יום ראשון, ט' אדר א', תשפ"ד, (כולל) 16.6.24 יום ראשון, י' סיון, תשפ"ד, 24.3.24 יום ראשון, י"ד אדר ב', תשפ"ד, 21.4.24 יום ראשון, י"ג ניסן, תשפ"ד, 28.4.24 יום ראשון, כ' ניסן, תשפ"ד,

חופשת חנוכה חופשת סמסטר

סמסטר ב'

תחילת הלימודים סיום הלימודים חופשות סמסטר ב'

חופשת פורים חופשת פסח

להרשמה במיניפיי לחצו כאן - https://www.minipay.co.il/pages/main.aspx?v=6004440

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker