קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

בינה מלאכותית ועתידנות > 304 קורס

מפגשים 5 סדרה בת 11:00-12:30 | שלישי ₪ 650 עלות: פרופ' דוד פסיג | 20.2.24

עתידן המתמחה בחיזוי טכנולוגי, חברתי וחינוכי. היחיד במדינת ישראל המחזיק בתואר שלישי בחקר העתיד. חבר סגל בכיר באוני' בר-אילן, מכהן כראש המגמה לתואר שני ושלישי בטכנולוגיה ותקשורת ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה. פרופ' פסיג יועץ לארגונים רבים בישראל ובעולם בעיתוד תהליכי קבלת ההחלטות שלהם, כותב ומשדר טורים בתחומי כלכלה, חברה וטכנולוגיה עתידיים. הטכנולוגיות והכלכלה של המימד הרביעי ההרצאה עוסקת בדינמיקה המניעה את השינויים האסטרטגיים הגדולים הצפויים לנו ושיש בכוחם לשנות הרבה ממרכיבי חיינו בעתיד. ההרצאה תציג את תיאוריית ארבעת המימדים שהניעו את התפתחותם של כלכלות, חברות, ארגונים וטכנולוגיות מזה אלפי שנים. כאשר עתידנים חוקרים מגמות עתידיות, הם מחלקים אותן לשתי קטגוריות: מגמות שכבר נולדו, ומגמות שטרם נולדו או מגמות שנמצאות ב"עיבור". ההרצאה ממחישה בדוגמאות מתחומי כלכלה ועיסוקים עתידיים כיצד ניתן לחקור מגמות שטרם נולדו. ההרצאה תציג תחזיות של סוגי טכנולוגיות והשפעותיהן על כלכלות וארגונים, אשר מרבית המומחים בעולם אומרים שאין סיכויי שתתממשנה. המטרה היא לנסות ולזהות בשלב מוקדם ככל שניתן שינויים אשר יכולים להפוך על פניהם מגמות רבות שכבר נולדו.

קתדרת עמק יזרעאל / 40

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker