קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

נהלי הרשמה ומידע כללי • להרשמה במיניפיי לחצו כאן • https://www.minipay.co.il/pages/main.aspx?v=6004440 • בתום ההרשמה, תקבלו בדוא"ל אישור תשלום • המתקשים בכניסה להרשמה יפנו למשרד לקבלת תמיכה מריקי / יפעת 8:00-13:00 בימים א'-ה' בשעות 04-6401406 טל. • 4.9.23 יום שני, מועד אחרון להרשמה: • אין להיכנס לשיעורים ללא הרשמה! • פתיחת כל קורס/סדנה – מותנית בהרשמה מספקת • ההרשמה מחייבת ולא ניתן לבטלה • בגין ביטול הלימודים או הפסקתם. במקרים חריגים יש לא יוחזר שכר לימוד לפנות בכתב לוועדת הקתדרה • המתקשים בתשלומי שכר הלימוד, יפנו בכתב לוועדת הקתדרה, לדוא"ל של riki@eyz.org.il מנהלת הקתדרה, ריקי שמעוני • הבאת אורח לשיעור (ביום א' או בימים אחרים) תעשה רק בתאום מראש עם המשרד ותמורת תשלום

לפרטים והרשמה מנהלת קתדרת עמק יזרעאל ריקי שמעוני - מזכירת קתדרת עמק יזרעאל יפעת כהן ישראלי - 1534-6401406 פקס: | 04-6401406 טלפון: riki@eyz.org.il דואר אלקטרוני:

ועדת הקתדרה

052-4703865 052-8399727 050-8523780 052-8670229 050-4618521 052-7950062 052-2363982 052-3986400

אורנה שביט גונן שוהם חנה פרידמן מיקה אברהמי סימה גלבנדורף רותי קורן רחל סיגלצ'יק תמי נתן

5 / שנת הלימודים תשפ״ד

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker