קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

קהילה לדורות פיתוח מרחב קהילתי הדדי ושוויוני בו אזרחים וותיקים יִתָרְמו ויִתְרְמו מהידע, מניסיון חייהם ומיכולותיהם בתוך קהילתם ומחוצה לה. ישפיעו על המרחב המקומי והארצי ובכך ישפרו את חייהם ויגבירו את תחושת המשמעות, השייכות והבריאות שלהם. התוכנית עובדת במעגלי הפרט, הקהילה והמערכת ומטרתה ליצור סביבה מקדמת וידידותית לכל גיל. תחום התנדבות מחלקת המתנדבים מזמינה את ותיקי העמק לבחון את האפשרות לשלב פעילות התנדבותית בשגרת החיים, בין אם באופן יומי, שבועי או בתדירות אחרת. בעמק פועלים עשרות עמותות וארגונים, מיזמים ופרויקטים המופעלים על ידי מתנדבים ומתנדבות תושבי האזור, שרבים מהם גמלאים וגמלאיות. מידע נוסף ניתן למצוא באתר המועצה תחת המחלקה להתנדבות.

ותיקים בעבודה ייעוץ וליווי בנושאי השתלבות בעבודה, כשכירים או 60+ התוכנית מציעה לבני ובנות עצמאיים. ההצטרפות לתוכנית ללא עלות. בהובלת מעברים בעמק מרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרי.

קתדרת עמק יזרעאל קתדרת עמק יזרעאל על שם מיקי שוהם, היא חלק ממערך השירותים שהמועצה מעמידה לרשות ותיקי העמק, כבר עשרים שנה. הלימודים בקתדרה הם בשיתוף פעולה עם המכללה האקדמית עמק יזרעאל. הלימודים הם ברמה אקדמית גבוהה ובתחומי דעת מגוונים ומרתקים, המתחדשים מדי שנה.

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker